Pågående detaljplan Brunnsbo 2 och 6 mfl.

Planens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse av flerbostadshus med inslag av kontor och mindre verksamheter i kvarteret Brunnsbo.

Bild på gräsytan vid BrunnsboGräsytan vid Brunnsbo

Planområdet är idag delad i två fastigheter där Brunnsbo 6 är en öppen och obebyggt tomt och Brunnsbo 2 bebyggt med lager och kontor, även kallat Topecohuset. Enligt detaljplanen från 1961 medges byggande av industri på båda tomterna vilket nu ska ändras för att få bort industrin från en så central del av Ulricehamn. Med det vill kommunen utveckla centrala Ulricehamn och skapa fler centrumnära bostäder vilket är i linje med det planprogram från 2016 som togs fram för området Fiskebacken/Brunnsbo.

Närheten till reningsverket utreds. P.g.a. detta har tidsplanen förskjutits.

Kontakta planarkitekt

Gustav Axell Johansson
E-post: gustav.axelljohansson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 17

Förväntad tidplan

 

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 18 november 2020 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?