Pågående detaljplan, Gällstad 1:132

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende och förskola i första hand. Även möjlighet för flerbostadshus och villor planeras. Under 2018 utfördes bland annat arkeologisk undersökning, naturinventering och geoteknisk undersökning.

Flygfoto över detaljpplan Gällastad 1:132. Aktuellt område är markerat med gröntDetaljplaneområde för Gällsatd 1:132

På grund av pågående arbete med skyfallskartering har tidplanen för granskning flyttats fram till kvartal två 2021. En skyfallskartering har beställts för att försäkra att planen är genomförbar. Beroende på vad karteringen visar kan tidplanen komma att flyttas fram ytterligare.

Kontakta planarkitekt

Linus Cedervärn
E-post: linus.cedervarn@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 8 juli 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?