Pågående detaljplan, Holmared 1:25 m.fl.

Företaget Haglunds industri AB har i avsikt att utveckla sin verksamhet. Detaljplanens syfte är att utöka industrin som finns inom fastigheten Holmared 1:25 genom att planlägga en del av fastigheten Holmared 1:40 för industriändamål.

Flygvy över en stor industribyggnad med granskog runt omkring.Vy över område för aktuell detaljplan

Detaljplanen kommer att tillåta en högre exploateringsgrad än tidigare. Fastigheten Holmared 1:12 behöver tas med i planläggningen då området inte är planlagd sedan tidigare och gränsar till industriverksamheten.

Planområdet är beläget i utkanten av Rånnaväg, två kilometer nordost om Gällstad och 12 kilometer sönder om Ulricehamns tätort. Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Kontakta planarkitekt

Alicia Falk
E-post: alicia.falk@ulricehamn.se
Telefon. 0321-59 52 64

Förväntad tidplan

Samråd

Hölls 29 juli – 23 augusti 2020.

Planbeskrivning samråd (pdf)
Plankarta samråd (pdf)

Granskning

Kvartal 1 2022.

Antagande

Mer information kommer.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 14 januari 2022 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?