Pågående detaljplan, Karlslätt 1-9

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av befintliga bostäder i området och tillåta externa tvättstugor och förråd. I de västra delarna av området utreds möjlighet till förrättning genom uppförande av nya bostäder.

Illustration av en tomtkarta på KarlslättSkiss över området Karlslätt

Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Kontakta planarkitekt

Adrian Hammar
E-post: adrian.hammar@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 64

Förväntad tidplan

  • Samråd – första kvartalet 2021
  • Granskning – tredje kvartalet 2021
  • Antagande – fjärde kvartalet 2021

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 8 oktober 2020 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?