Pågående detaljplan, Kvarteret Daltorp och Tegelbruket

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för en god boendemiljö och ge möjlighet till flerbostadshus på fastigheterna inom kvarteret Daltorp och kvarteret Tegelbruket.

Bild på en av byggnaderna vid kvarteret Daltorp och TegelbruketEn av byggnaderna vid kvarteret Daltorp och Tegelbruket

I gällande detaljplaner från 1957 och 1985 är området planerat för industriändamål. Planområdet är beläget öster om Boråsvägen, söder om Tegelbruksgatan och Lillsjövägen, samt väster om Falköpingsvägen inom området Bronäs.

Kontakta planarkitekt

Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 27 september 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?