Pågående detaljplan, Gällstad 1:147

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig industriverksamhet. Inom planområdet ska både industri- och handelsverksamhet tillåtas. Detaljplanen planeras genomföras med begränsat förfarande.

Flygfoto med markerad fastighetsgräns runt fastighet i Gällstad

Kontakta planarkitekt
Linus Cedervärn
E-post: linus.cedervarn@ulricehamn.se
Telefon 0321 – 59 50 55

Förväntad tidplan, planhandlingar och utredningar:

Publicerat av Helen Einarsson den 21 oktober 2020, senast ändrad den 27 maj 2021

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?