Pågående detaljplan, Rönnåsen Etapp 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ulricehamns industrimark att utökas och att området ska tillåta sällanköpshandel. Planområdet är ca 45 ha och avgränsas i norr av Rv 40 och i väster av Rönnåsen etapp 1. I öster och söder gränsar området till skogsmark.

Kontakta planarkitekt

Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

  • Samråd –  andra kvartalet 2021
  • Granskning – 
  • Antagande 

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 17 december 2020 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?