Pågående detaljplan, Slingan 1 (B&B Tools)

Syftet med detaljplaneändringen är att inom fastigheten Slingan 1 möjliggöra utbyggnaden av ett lagerskepp. Planändringen innefattar enbart egenskaper inom kvartersmark då byggnadshöjden i detaljplanen behöver ändras och anpassas till rådande förhållanden.

Karta som pekar ut var på kartan detaljplanen befinner sigDen röda ringen visar detaljplaneområdet Slingan

Fastigheten Slingan 1 är beläget i industriområdet vid Karlsnäs, precis väster om Ätran och söder om riksväg 40. Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Kontakta planarkitekt

Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon. 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 19 november 2021 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?