Pågående detaljplan, Stockrosen 1, etapp 2

Syftet med detaljplanen är att planlägga norra halvan av fastigheten Stockrosen 1 för bland annat bostäder och centrumverksamhet samt att möjliggöra en bostadsförtätning i området. En högre bebyggelse jämfört med befintliga byggnader föreslås tillåtas i området. Detaljplaneområdet ligger i området Fredriksberg i Ulricehamns tätort och avgränsas av Tre rosors väg i söder samt av Furuvägen i norr. Inom planområdet finns flerbostadshus samt vård- och omsorgsboendet Solrosen. Planområdet innefattar en yta på cirka 3,6 hektar.

Bild på lägenheter och en katt som springer över en gångvägDelar av Stockrosen

Kontakt planarkitekt

Hanna Hedin.
E-post: hanna.hedin@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

  • Samråd – andra kvartalet 2021
  • Granskning – tredje kvartalet 2021
  • Antagande – första  kvartalet 2022

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 24 februari 2021 av Peter Johansson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?