Pågående detaljplan, Stockrosen 1 m.fl. ”Stockrosen Östra”

Syftet med detaljplanen är att planlägga norra halvan av fastigheten Stockrosen 1 för bland annat bostäder och centrumverksamhet samt att möjliggöra en bostadsförtätning i området. En högre bebyggelse jämfört med befintliga byggnader föreslås tillåtas i området. Detaljplaneområdet ligger i området Fredriksberg i Ulricehamns tätort och avgränsas av Tre rosors väg i söder samt av Furuvägen i norr. Inom planområdet finns flerbostadshus samt vård- och omsorgsboendet Solrosen. Planområdet innefattar en yta på cirka 3,6 hektar.

Bild på lägenheter och en katt som springer över en gångvägDelar av Stockrosen

Kontakta planarkitekt

Paulina Persson
E-post: paulina.persson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

  • Samråd – kvartal 1 2022
  • Granskning 
  • Antagande 

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 25 november 2021 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?