Pågående detaljplan, Verkstaden 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ytterligare kontorsverksamhet på fastigheten som används av Ulricehamns Energi AB.

BIld på glastornet vid Ulricehamns energiUlricehamns energi

Granskning pågår – tyck till

Granskning  23 oktober – 13 november 2020

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för fastigheten Verkstaden 1. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post eller brev, till kommunen senast 13 november 2020. Granskningshandlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkterna skickas skriftligen till:

Kommunstyrelsen
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

eller

kommun@ulricehamn.se
märk med ”Dnr 2017/422”

Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning eller ditt namn och din adress för att du senare ska kunna få återkoppling från oss.

Granskningens syfte

Granskningen syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Kontakta planarkitekt

My Andreasson.
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 22 oktober 2020 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?