Krämaren 4

Här hittar du information om detaljplanen Krämaren 4

Karta över markerat område detaljplan Krämaren 4

Samråd pågår 19 september 2023 – 4 oktober 2023

Ett förslag till ny detaljplan för del av Krämaren 4 har tagits fram och skickas ut på samråd. Har du synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post, e-tjänst eller brev, till kommunen senast 4 oktober 2023. Handlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkter kan lämnas på följande sätt:

Märk med ”Dnr 2023/176”.

Kom ihåg att ange ditt namn och adress/fastighetsbeteckning när du yttrar dig.

Samrådets syfte

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information och synpunkter. Kommunen samråder bland annat med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att reglera så att befintlig bebyggelse blir planenlig. Detaljplanen möjliggör även en blandad bebyggelse i syfte att förlänga Ulricehamns stadskärna.

Beskrivning

Befintlig bebyggelse har hamnat fel emot gällande detaljplan. För att möjliggöra att byggnaden inte behöver rivas och kan ges slutbesked för bygglov tas en ny detaljplan fram för att göra denna befintliga bebyggelse planenlig.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

Publicerat av Helen Einarsson den 28 juli 2023, senast ändrad den 19 september 2023

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?