Bogesund 1:223, Aspelundsdreven

Här hittar du information om detaljplanen Bogesund 1:223, Aspelundsdreven

Utpekat område över detaljplanen Bogesund 1:223

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att tillåta bostäder på fastigheten Bogesund 1:223, Aspelundsdreven.

Beskrivning

Gällande detaljplan tillåter bostäder men är inte möjlig att bebygga på grund av prickmark och olika egenskapsbestämmelser.
Planarbetet kommer i första hand att drivas av en plankonsult. Syftet med en plankonsultsdriven planprocess är att möta efterfrågan på fler nya detaljplaner.

Planförslaget kommer genomföras med en begränsat standardförfarande där granskning utgår.

Förväntad tidplan

Samråd
Q1 2023

Antagande
Q3 2023

 

 

Publicerat av Helen Einarsson den 18 augusti 2022, senast ändrad den 22 september 2022

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?