Folkesred 1:2, Tvärred

Här hittar du information om detaljplanen Folkesred 1:2.

Karta med markerat område för detaljplanen Folkesred 1:2

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till att tillåta bostäder i form av villabebyggelse inom fastigheten Folkesred 1:2.

Planområdet ligger vid Duvedalsvägen vilket är en mindre enskild grusväg som sträcker sig mellan Tvärreds kyrka och Folkesred. Med undantag för Duvedalsvägen så är området oexploaterat och utgörs av delvis granskog och delvis lövskog. Planområdet ligger utanför men i direkt anslutning till Folkesred, vilket är ett område angivet som sammanhållen bebyggelse.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

Publicerat av Helen Einarsson den 31 augusti 2022, senast ändrad den 28 augusti 2023

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?