Folkesred 1:2, Tvärred

Här hittar du information om detaljplanen Folkesred 1:2.

Utpekat område över detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till att tillåta bostäder i form av villabebyggelse inom fastigheten Folkesred 1:2.

Planområdet ligger vid Duvedalsvägen vilket är en mindre enskild grusväg som sträcker sig mellan Tvärreds kyrka och Folkesred. Med undantag för Duvedalsvägen så är området oexploaterat och utgörs av delvis granskog och delvis lövskog. Planområdet ligger utanför men i direkt anslutning till Folkesred, vilket är ett område angivet som sammanhållen bebyggelse.

Kontakt med planarkitekt

Linus Cedervärn
E-post: linus.cedervarn@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Publicerat av Helen Einarsson den 31 augusti 2022, senast ändrad den 1 september 2022

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?