Maskinen 5

Här hittar du information om detaljplanen Maskinen 5.

Kartbild över lokalisering Maskinen 5 M

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en successiv omvandling av området till verksamheter med inriktning mot volymhandel i ett strategiskt läge. Detaljplanen medger även en fortsatt utveckling av nuvarande industriverksamhet.

Beskrivning

Planområdet är lokaliserat inom Hesters industriområde, i utkanten av Ulricehamns tätort. Området har ett strategiskt läge med nära avstånd till Ulricehamns centrala delar och riksväg 40, vilket skapar goda förutsättningar för utveckling av volymhandel. Inledningsvis har en översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts i syfte att klargöra markens lämplighet för en vidareutveckling av fastigheten.

Illustration i 3D

I ArcGIS Urban har du möjlighet att se granskningsförslaget på en karta.
På sidan kan du själv se hur planen kan komma att påverka områdets sol- och skuggförhållanden och hur en illustrerad byggrätt kan komma att uppföras på platsen. 

Granskningsförslag för Maskinen 5 i ArcGIS Urban

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under granskning

Publicerat av Helen Einarsson den 18 januari 2022, senast ändrad den 25 maj 2023

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?