Pågående detaljplan, Maskinen 5

Här hittar du information om detaljplanen Maskinen 5

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en successiv omvandling av området till verksamheter med inriktning mot volymhandel i ett strategiskt läge. Detaljplanen medger även en fortsatt utveckling av nuvarande industriverksamhet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade på delegation 2021-04-06 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastighet Maskinen 5.

Beskrivning

Planområdet är situerat inom Hesters industriområde, i utkanten av Ulricehamns tätort. Området har ett strategiskt läge med nära avstånd till Ulricehamns centrala delar och riksväg 40, vilket skapar goda förutsättningar för utveckling.

Kontakt

Namn: Sebastian Norgren
E-post: sebastian.norgren@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan

Detaljplanen handläggs med ett begränsat förfarande. Ett begränsat förfarande används när planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en mycket liten och tydlig grupp med bland annat fastighetsägare, föreningar och myndigheter som berörs. De som berörs av detaljplanen ska godkänna planförslaget under samrådet. Vid begränsat förfarande utgår granskningsskedet.

Samråd

Kvartal 3 2022.

Antagande

Kvartal 4  2022.

Publicerat av Helen Einarsson den 18 januari 2022, senast ändrad den 7 juni 2022

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?