Rönneskog 1 m.fl planändring

Här hittar du information om detaljplanen Rönneskog 1 m.fl. planändring.

Karta för markerat område detaljplan Rönneskog 1

Detaljplanens syfte

Avsikten med planändringen är att utöka fastigheten Rönneskog 1 för att möjliggöra för en komplementbyggnad för lagring av produkter i nära anslutning till huvudbyggnaden. Samt för att revidera prickmark till att främja goda trafikförhållanden samt för att möjliggöra ett effektivare nyttjande av marken på användningsområde för G1 och K1.

Beskrivning

Fastigheten Rönneskog 1 är idag i en utbyggd industrifastighet där LK Pex bedriver sin verksamhet.

Rönneskog 2 är en industrifastighet som ännu inte är såld och således inte bebyggd.

Del av Ubbarp 8:16 är planlagd för fordonservice och hotell. Denna fastighet är ännu inte avstyckad, såld eller bebyggd.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

 

Publicerat av Helen Einarsson den 28 juli 2023, senast ändrad den 11 september 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?