Stockrosen 1 m.fl. ”Stockrosen Östra”

Här hittar du information om detaljplanen för del av Stockrosen 1 m.fl.

karta för markerat område detaljplan Stockrosen 1

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsförtätning och utveckling av fler funktioner i området, där ny bebyggelse ska uppföras med hänsyn till den omgivande befintliga bebyggelsen. Syftet är också att bevara områdets naturvärden, stärka trafiknätet för mjuktrafik och säkra trafiksäker angöring till påverkade fastigheter.

Beskrivning

Planområdet ligger utmed Tre Rosors väg i området Fredriksberg, cirka 1,5 kilometer söder om Ulricehamns stadskärna. Inom området finns i nuläget ett bostadskvarter med flerbostadshus samt vård- och omsorgsboendet Solrosen.

Illustration i 3D

I ArcGIS Urban har du möjlighet att se granskningsförslaget på en karta.
På sidan kan du själv se hur planen kan komma att påverka områdets sol- och skuggförhållanden och hur en illustrerad byggrätt kan komma att uppföras på platsen. 

Granskningsförslag på Stockrosen 1 m. fl.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under granskning

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 15 maj 2023 av Helen Einarsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?