Tvingen 13-15 och del av Bogesund 1:86

Karta med markerat område för detaljplanen 13-15 och del av Bogesund 1:86

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare en bostad på Tvingen 15 i befintlig komplementbyggnad samt större byggrätt för fastigheterna Tvingen 13, 14, 15 och del av fastigheten Bogesund 1:86.

Beskrivning

Ett genomförande av detaljplanen innebär att befintliga komplementbyggnader kan göras om till bostadshus. Byggnaderna på fastigheterna Tvingen 13–15 skyddas från rivning och dess kulturmiljövärden säkras från förvanskning.
Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningen och stadskärnans kulturmiljö, planen ska även reglera placering, volym och utformning. Höjdsättningen ska anpassas till befintlig bebyggelse.

Planförslaget kommer genomföras med ett begränsat standardutförande där granskning utgår.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

Samråd - handlingar

Samråd hölls 26 april -17 maj 2023

Checklista miljöpåverkan(pdf)
Grundkarta Tvingen 13-15 m.fl.(pdf)
Planbeskrivning Tvingen 13-15 m.fl.(pdf)
Plankarta Tvingen 13-15 m.fl.(pdf)

Granskning - handlingar

Granskning utgår vid begränsat förfarande.

Antagande - handlingar

Antagande planeras kvartal 4 2023.

Utredningar

Kulturmiljö Tvingen(pdf)

Publicerat av Helen Einarsson den 28 oktober 2022, senast ändrad den 30 juni 2023

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?