Upphävande av delar av byggnadsplan för Å 1:53 och Å 1:7

Här hittar du information om detaljplanen upphävande av detaljplan av byggnadsplan för Å 1:53 och Å 1:

Detaljplanens syfte

Syftet är att upphäva delar av byggnadsplanen för Hulu samhälle för att möjliggöra en utveckling, annan än industri, för de båda fastigheterna Å 1:53 och Å 1:7. Syftet är även att upphäva delar som aldrig har blivit genomfört inom allmän platsmark.

Beskrivning

Den befintliga bebyggelsen inom fastigheterna Å 1:53 och Å 1:7 är i nuläget planstridigt. Syftet med upphävandet är att ge möjlighet att utveckla den nuvarande användningen av dessa byggnader utan att behöva upprätta en ny detaljplan. Området bedöms inte vara inom sammanhållen bebyggelse och behöver därför inte ersättas med en ny detaljplan, därför har ett upphävande av detaljplan valts.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

 

Publicerat av Helen Einarsson den 2 oktober 2023, senast ändrad den 6 november 2023

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?