Om- och tillbyggnad av Hössna skola

Kommunen bygger om Hössna skola för att förbättra arbetsmiljön för personalen och skolmiljön för eleverna.

Arkitektskiss över Hössna skola

Tidplan och projektstatus

Preliminär byggstart sommaren 2021. Byggtiden väntas bli ett år. Under våren 2021 påbörjas arbeten med projektering och planering.

Kort fakta

Adress: Hössna skolväg 3
Kostnad: 33 miljoner
Omfattning: Byte av tekniska installationer som ventilation- och värmesystem, allmän upprustning av ytskikt, ombyggnad av matsal och kök och arbeten med tillgänglighet. Verksamheten evakueras under byggtiden.

Skisser

Ritningar för Hössna skola 1
Ritningar för Hössna skola 2
Ritningar för Hössna skola 3
Ritningar för Hössna skola 4

Frågor om byggnationerna

Åke Johannesson
byggprojektledare, fastighet
Ulricehamns kommun
0321- 59 52 15
ake.johannesson@ulricehamn.se

Publicerat av Peter Johansson den 27 januari 2021, senast ändrad den 28 januari 2021

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?