Om- och tillbyggnad av Ryttershovs demenscentrum

Kommunen bygger nytt och bygger om Ryttershov till ett centrum för äldre med kognitiv sjukdom. Projektet är uppdelat i tre etapper som gör det möjligt för de boende att bo kvar under byggtiden.

Skiss av om- och tillbyggnad av Ryttershov

Tidplan och projektstatus

Projektering pågår under 2021 med upphandling av entreprenör under hösten 2022. Projektet är uppdelat i tre etapper med preliminär start hösten 2022 och klart i slutet av 2026.

Kort fakta

  • Adress: Ryttershovsgatan 2, Ulricehamn
  • Omfattning: Ombyggnation av en befintlig och nybyggnation av nio nya avdelningar och administrativa lokaler i en ny byggnad. Totalt cirka 10 500 m2 om, totalt 85 lägenheter, inklusive fyra parlägenheter.
  • Kostnad: cirka 260 miljoner

Skisser

Ritning av Ryttershovs demencentrum 1 (pdf)
Ritning av Ryttershovs demenscentrum 2 (pdf)
Ritning av Ryttershovs demenscentrum 3 (pdf)
Ritning av Ryttershovs demenscentrum 4 (pdf)

Frågor om byggnationerna?

Tommy Jarebrink
byggprojektledare, konsult, fastighet
Ulricehamns kommun
0706- 68 75 77
tommy.jarebrink@bsv.com

Publicerat av Ulricehamns kommun den 28 januari 2021, senast ändrad den 7 april 2022 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?