Handelsträdgården (Bogesund 1:40 m.fl.)

 

Bogesund 1:40 m.fl. eller Handelsträdgården som området ofta kallas i folkmun är ett av de områden i Ulricehamns tätort som är aktuellt för ett nytt bostadsområde och en ny detaljplan har nu tagits fram för området. Detaljplanen möjliggör för bostäder i form av enbostadshus och flerbostadshus. Området ligger i Villastaden i Ulricehamn och avgränsas av Reflevägen samt Vistabergsvägen. För att läsa fullständiga detaljplanehandlingar, följ länken nedan.

Gällande detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl.

Området användes tidigare som Handelsträdgård av familjen Henriksson, verksamheten startades år 1924 och drevs av samma släkt i tre generationer. På fastigheten fanns ett bostadshus som står kvar än idag (det gula huset), ett arbetshus samt ett antal växthus. År 2010 köpte Ulricehamns kommun fastigheterna Bogesund 1:40, 1:42 och 1:44 där handelsträdgården tidigare legat. Växthusen har avyttrats och platsen är idag en tom yta.

Tidplan och process

Under år 2012 startades detaljplanearbetet för fastigheten Bogesund 1:40 samt intilliggande fastigheter. Efter att detaljplaneförslaget var på samråd år 2015 och granskning år 2018 antogs detaljplanen politiskt i januari 2019. Efter antagande av detaljplanen förbereds området med gator, anslutningar med mera. Tomterna för enbostadshus finns nu ute till försäljning och säljs genom Svensk Fastighetsförmedling och information finns tillgänglig via Hemnet. Budgivning på tomterna för enbostadshus startade 28 oktober 2019.

I området finns även tomter som planeras inrymma flerbostadshus i form av parhus av villakaraktär. Under våren 2019 genomfördes en markanvisningstävling där exploatörer som var intresserade av att bygga i området hade möjlighet att lämna in sina bidrag. Företaget Axeby Bostad AB vann tävlingen med sitt förslag Orangerierna och har nu sex månader på sig att få bygglov, därefter skrivs köpekontrakt och byggnation kan påbörjas. I flikarna nedan finns illustrationer över den tänkta lösningen för parhusen.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 juni 2018, senast ändrad den 1 november 2019 av Kajsa Leidek

E-tjänster och blanketter

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?