Häckar och buskar

Staket och växtlighet som buskar eller häckar på din tomt kan vara en trafikfara eller försämra framkomligheten på gång- och cykelvägar. Här kan du läsa om vad som gäller för staket, plank, häckar och buskar runt din tomt.

ett par händer som klipper en buske med häcksaxhäcksax

Klipp häcken och bidra till ökad trafiksäkerhet! Som fastighetsägare är du skyldig att inte låta växtligheten på din tomt skymma sikt, försvåra framkomlighet eller orsaka andra trafikfaror för trafikanter och fotgängare.

Tänk på att du är indirekt skyldig om ett barn eller husdjur springer ut i gatan och skadas allvarligt på grund av din allt för höga häck!

Broschyr om att klippa häcken

Broschyr om att klippa häcken (pdf)

 

Detta gäller för växtligheten på din tomt
Det ska vara fri sikt i korsning. Om din tomt gränsar till en korsning får inte häcken vara högre än 0,8 meter. Det gäller en sträcka på tio meter före och efter korsningen. Detta gäller inte bara häckar utan även andra buskar, tät vegetation och plank. Enstaka smala träd kan dock få vara högre.

Din växtlighet får inte försvåra framkomligheten längs gångbanor, cykelbanor och körbanor. Det innebär att häckar och buskar inte får inkräkta på gångbanans bredd, utan de ska klippas även i höjdled. Över gångbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 2,5 meter. I körbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 4,6 meter.

Träd och buskar får heller inte skymma vägmärken och gatubelysning.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 14 maj 2019, senast ändrad den 1 juli 2020 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?