Ombyggnation av gång- och cykelbana utmed Bogesundsgatan

Kommunen bygger tillsammans med Ulricehamns Energi AB om gång- och cykelbana utmed Bogesundsgatan. Målet är att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter.

Tidplan och projektstatus

Ombyggnationen sträcker sig mellan Ulricehamns kyrka och rondellen vid Ulricehamns Sparbank. Belysningen utmed både körbanan och gång- och cykelbanan kommer bytas ut. Detta görs för att skapa en tryggare miljö.

För att skapa mer utrymme för gående och cyklister kommer den befintliga trädraden tas bort och ersättas av nya träd som planteras i ytterkanten av gång- och cykelbanan. Länsstyrelsen har beviljat dispens från biotopskyddet för projektet.

Busshållplatserna utanför Stadshuset tillgänglighetsanpassas och busshållplatsen vid Sparbanken flyttas till ett nytt läge söder om cirkulationsplatsen. Även den kommer tillgänglighetsanpassas.

I samband med ombyggnationen görs vägen mellan Grodparken och Bogesundsgatan vid Lilla torget om till gång- och cykelväg. Detta för att minska trafikbelastningen förbi Grodparken och på sikt är förhoppningen att området kring Grodparken och Lilla torget utvecklas till en trevligare plats att vara på.

Begränsad framkomlighet

Ombyggnationen kommer inledningsvis att utföras utan att trafiken leds om, vilket innebär att vi kommer utföra arbetet i etapper med ett körfält avstängt. Avstängningen regleras genom trafiksignaler.

Fastigheter och verksamheter utmed sträckan kommer att påverkas under byggtiden, men vi jobbar för att underlätta framkomligheten och uppdaterar information kring projektet löpande.

Kort fakta

Adress: Bogesundsgatan, Ulricehamn

Byggstart: Måndag 17 april

Beräknat avslut: Hösten 2023

Skisser

Skiss gång- och cykelbana Bogesundsgatan (pdf)

Frågor?

David Hylander, gatuingenjör
david.hylander@ulricehamn.se

När stängs vägen vid Lilla torget, mellan Grodparken och Bogesundsgatan, av?

Vägen vid Lilla torget stängs av vecka 22, 29 maj-4 juni.

Samtidigt som vägen vid Lilla torget stängs av öppnas Norra Kullagatan upp. Det görs för att undvika en återvändsgrändseffekt.

Varför stängs vägen vid Lilla torget av?

Vägen stängs av för att minska trafikbelastningen i centrala Ulricehamn. Med ökade bostadsmöjligheter och exploatering vill vi främja att man ska gå eller använda sig av cykel istället för bil. Förändringen är en del av stadsmiljöavtalet som innebär att gång- och cykelvägar prioriteras, byggs om och utvecklas för säkrare och trevligare miljöer.

Hur ska jag köra när vägen vid Lilla torget har stängts av?

För att komma till och från Bogesundsgatan behöver du använda rondellen vid OKQ8 och rondellen vid Lidl.

För att komma till exempelvis Apoteket på Storgatan kan du som tidigare använda dig av Norra och Södra Kullagatan från Boråsvägen eller Sturegatan.

Finns det planer på att utveckla och förbättra Grodparken?

Grodparken, men även Storgatan, kommer att göras om och utvecklas för att skapa en bättre och trevligare miljö.

Vägen vid Lilla torget stängs av vecka 22, 29 maj-4 juni.

Samtidigt som vägen vid Lilla torget stängs av öppnas Norra Kullagatan upp. Det görs för att undvika en återvändsgrändseffekt.

Publicerat av Ellen Haglund den 13 mars 2023, senast ändrad den 24 maj 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?