Kurorten Ulricehamn

På kontinenten etablerades en mängd kurorter. Idéerna spreds till Sverige och år 1884 överläts mark i Stureparken till en vattenkuranstalt tillhörande Sommarsanatoriet. Sommarsanatoriets huvudbyggnad uppfördes på ett höglänt parti sydost om staden 1886, nästan högst upp på nuvarande Sanatorievägen. Här fanns stora rekreationsområden, rent källvatten och frisk luft.

1910 invigdes det nya Vintersanatoriet i närheten. Gästerna transporterades med häst och vagn från tågstationen, en utlagd spårvagn kom aldrig i trafik då höjdskillnaderna visade sig vara för stora.

Ulricehamn blev en kurort och stadens centrum kunde erbjuda hotell, restauranger, båtturer och kallbad. Från 1910-1939 fanns både Sommarsanatoriet och Vintersanatoriet i Ulricehamn.

1939 revs Sommarsanatoriet och ett intilliggande badhus. Vattenkuranstalten på Kullen, vid Stureparken, hade rivits redan fyra år tidigare. 1981 revs även vintersanatoriet efter att det dömts ut av brandmyndigheterna. På platsen för Vintersanatoriet ligger idag en mindre boendeanläggning med servering, strax intill finns golfbanan från 1940-talet och idrottsplatsen Lassalyckan. Många av villorna längs Sanatorievägen är uppförda i kurortens anda, liksom den äldre bebyggelsen längs Nygatan.

Publicerat av Sofia Carlenberg den 2 januari 2017, senast ändrad den 12 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?