Socknar och härader

Ulricehamn ligger inom Sjuhäradsbygden, ett område i södra Västergötland med Borås som största stad. Ibland kallas Sjuhäradsbygden för Knallebygden på grund av den resehandel som främst under 1800-talet utgick härifrån.

De sju häraderna man syftar på är Gäsene, Ås, Veden, Bollebygd, Mark, Kind och Redväg. Idag brukar kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn räknas till Sjuhärad, ibland även kommunerna Herrljunga och Vårgårda. Häraderna Redväg, Kind och Ås finns inom Ulricehamns kommuns område.

Häradsindelningen har sin grund i det rättsliga systemet och har historiskt sett att göra med upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet i olika landområden. I Tingshuset på Nygatan låg Redväg härads tingsrätt fram till 1970.

Inom Ulricehamns kommun finns många socknar och en mängd gamla sockenkyrkor. Socken är ett ålderdomligt namn på landsortsförsamling och var förr en administrativ enhet bestående av flera intilliggande byar och tätorter. Socknen hade ensockenkyrka, styrdes av sockenstämman, och var en föregångare till dagens kommuner. Västergötland kristnades tidigt under medeltiden och flera av de gamla sockenkyrkorna i Ulricehamns kommun har en historia som sträcker sig tillbaka till 1000-talet och 1100-talet.

Idag kan vi se spår av de gamla socknarna både genom placeringen av kyrkor i landskapet och i kartmaterial där socknarna fortfarande har betydelse. De många hembygdsföreningarna i Ulricehamns kommun utgår ofta från socken-indelningen, t.ex. Dalums och Grönahögs hembygdsföreningar. Ett annat område där socknarnas namn används är när man numrerar fornlämningar i fornminnesregistret, till exempel Kölaby 1:1.

Nedan kan du se alla socknar som funnits inom nuvarande Ulricehamns kommuns geografiska område.

Redvägs härad

 • Blidsberg
 • Brunn (uppgick 1938 i Ulricehamn, Brunns landskommun införlivades samtidigt med staden)
 • Böne
 • Dalum
 • Gullered (se även Strängsered)
 • Humla
 • Hössna
 • Knätte
 • Kölaby
 • Kölingared
 • Liared
 • Strängsered (uppgick 1548 i Gullered, utbröts 1887 åter ur Gullered med fungerade som egen församling även 1548-1887)
 • Timmele
 • Vist (uppgick 1938 i Ulricehamn, Vists landskommun införlivades samtidigt med staden)

Kinds härad

 • Finnekumla
 • Grönahög
 • Gällstad
 • Marbäck
 • Säm (se Södra Säm)
 • Södra Säm
 • Tvärred

Ås härad

 • Fänneslunda
 • Grovare
 • Hällstad
 • Härna
 • Kärråkra
 • Murum
 • Möne
 • Södra Ving
 • Södra Vånga
 • Töve
 • Varnum
 • Ving (se Södra Ving)
 • Vånga (se Södra Vånga, här finns en ödekyrka)
 • Blidsberg
 • Brunn (uppgick 1938 i Ulricehamn, Brunns landskommun införlivades samtidigt med staden)
 • Böne
 • Dalum
 • Gullered (se även Strängsered)
 • Humla
 • Hössna
 • Knätte
 • Kölaby
 • Kölingared
 • Liared
 • Strängsered (uppgick 1548 i Gullered, utbröts 1887 åter ur Gullered med fungerade som egen församling även 1548-1887)
 • Timmele
 • Vist (uppgick 1938 i Ulricehamn, Vists landskommun införlivades samtidigt med staden)

Publicerat av Sofia Carlenberg den 2 januari 2017, senast ändrad den 1 mars 2023 av Ellen Haglund

Hjälpte informationen på denna sida dig?