Vem som ansvarar för vår kulturmiljö

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.” – Ur Kulturmiljölagen.

På myndighetsnivå finns flera aktörer

  • Det regionala ansvaret har länsstyrelsens kulturmiljöenhet. På deras hemsida återfinns en mängd information kring kulturmiljö, här finns också information om bidrag som finns att söka för restaurering av äldre byggnader.
  • Västarvet är den regionförvaltning där flera museer och verksamheter ingår.
  • Riksantikvarieämbetet är den statliga centrala myndigheten.
  • Historiska museet har övergripande ansvar för arkeologiska fynd och kyrkliga konstföremål.
  • Kommunen hanterar kulturarvsfrågorna på lokal nivå i samverkan med ovan nämnda myndigheter.

Publicerat av Sofia Carlenberg den 13 september 2017, senast ändrad den 12 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?