Stöd till föreningar och kulturaktörer med anledning av covid-19

Under året har förenings- och kulturlivet påverkats kraftigt av coronaepedimin. Verksamheten för kultur och fritid har kontinuerligt försökt att uppdatera om läget via e-post till föreningslivet. En enkät till föreningslivet har genomförts för att få en bild av vad pandemin inneburit för föreningslivet, och en enkätundersökning till kulturaktörer kommer nu även att skickas ut.

Bild när en person sjunger i mikrofon

Utifrån enkätens svar från föreningslivet så har verksamheten sett vikten av att samla information vad gäller stöd, information med mera på ett bättre sätt. På denna sida kan du som är föreningsaktiv, kulturaktör med mera nu hitta länkar till de regionala och nationella stöd eller bidrag som finns att söka. Vi lägger även vissa råd och riktlinjer från bland annat Folkhälsomyndigheten som kan hjälpa dig att ändå genomföra träning, aktiviteter och så vidare på ett säkert sätt.

Vi finns också på plats för att ge dig ytterlig stöttning och du når oss via e-post: kulturochfritid@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 maj 2020, senast ändrad den 12 november 2020 av Lillemor Axell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?