Utveckling av Lassalyckan

Lassalyckan är ett idrotts- och friluftsområde som utvecklats till vad det är i dag under de senaste tio åren. Utveckling och underhåll av området fortsätter löpande med målet att vara en lockande rekreationsmiljö för alla, både motionär och elit, ung som gammal. Lassalyckan ägs och sköts till största delen av Ulricehamns kommun. Här samlas information om de större arbeten som genomförts och är på gång att genomföras i området.

Vad som har genomförts och vad som är planerat

Hösten 2018

  • Tre publiktunnlar för ett bättre publikflöde. Grönmarkerade på kartan nedan.

Sommar 2018

  • Utökat snösystem utmed Rönnåsenvägen, Ryckåsen och den så kallade väggen. Hela världscupsbanan + lite till kan nu konstsnöläggas. Totalt 7,5 kilometer spår.
  • Ny spårssträckning vid väggen för att få till en brant backe till på tävlingsbanan, totalt 700 meter.
  • Nytt spår vid ”hyllan” närmare stadion för att korta av banan då sträckan förlängs ut vid väggen.
  • Markarbete för att plana ut några för branta partier i Ryckåsen
karta över världscupsbanan på Lassalyckan inför 2019.

Världscupsbanan på Lassalyckan inför 2019. gröna ringar = publiktunnlar. Röda ringar = Områden för markarbeten och snösystem

 

Karta över världscupsbanans 5-kilomtersträcka

Världscupsbanans 5-kilomtersträcka (klicka på kartan för större bild)

Höst/vinter 2017

Skogsavverkning vid ”väggen” längs vit-svarta spåret (elitspåret)

Avverkning av skog i området som kallas väggen. Ett mycket brant parti längs elitspåret som kompletterar befintlig skidspårssträckning inför kommande världscup 2019. Skogsavverkning  skedde under 2017 medan markberedning kommer ske under 2018.

Vår/sommar 2017

Skogsavverkning i Santorerieskogen

Så kallad föryngringsavverkning av granar som nått mogen ålder. I delar av området har granar tagits bort till förmån för en framtida lövskog runt området vid förskolan Ur och Skur.

Orienteringstavlor och spårskyltning

Både orienteringskartor på stadionområdet och spårskyltning i motions- och cykelspår har satts upp.

Markarbeten vid Ryckåsen

Markarbeten för att jämna till marken och iordningställa efter tidigare maskiner.

Höst/vinter 2016

Nytt elljus

Ny belysning i form av LED-belysning finns nu på stadion, på tidigare elljusslinga samt uppvärmningsområde. Det nya ljuset är både starkare och tätare.

Bredare spår

Skid- och löpspåren har breddats på sina ställen för att öka möjligheterna för snötillverkning och tävlingssäkrade spår.

Uppvärmningsspår och snölekplats

trädfällning och markarbetet för beredning av ett uppvärmningsspår bredvid stadion. I anslutning till detta detta en barnsnölekplats.

Upprensning av sly i skogen

Integrationsprojekt där skogen har röjts för bättre framkomlighet vid strövtåg i naturen.

MTB-spår

Uppskyltning av cykelspår (single tracks i skogen samt 5-km, 10-km och elitspåret)

Dialogmöten

För att få in allmänhetens och föreningars synpunkter på hur Lassalyckan kan utvecklas på bästa sätt i framtiden arrangerade kommunen under hösten 2016 och våren 2017  dialogmöten. Tankarna från dessa är insamlade och kommer vara en viktig del i kommunens fortsatta planering av området.

Tack alla besökare för visad förståelse och hänsyn.

Publicerat av Elin Ohlsson den 30 maj 2016, senast ändrad den 12 april 2022

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?