Markanvisningstävling Bergsäter

Ulricehamns kommun bjuder in till markanvisningstävling i två steg för möjligheten att utveckla och bebygga det nya bostadsområdet Bergsäter i sydöstra delen av Ulricehamn. Kommunens ambition är att hitta tre aktörer för de tre byggrätterna A, B och C. Priset på marken är fast och kommunen bedömer anbuden utifrån kvalitet på arkitektur, förhållningssätt till natur och landskap samt ambitionsnivå för hållbarhet.

Flygbild över det nya bostadsområdet Bergsäter i sydöstra delen av Ulricehamn.

Fram till och med den 22 februari kan du skicka in din intresseanmälan.

Tävlingsområdet, om totalt cirka 55 000 m2 BTA, består av fem kvarter uppdelade i tre tävlingsområden. Fastigheterna är belägna sydöst om Ulricehamns stadskärna och intill bostadsområdet Fredriksberg med direkt närhet till skog och naturområden.

Målsättningen med tävlingen är att skapa ett nytt karaktärsfullt och grönt bostadsområde där klimat och arkitektonisk gestaltning står i fokus. Med projekt som skapar både vackra och miljövänliga livsmiljöer vill Ulricehamn visa vägen framåt för bostadsbyggandet.

— Jag hoppas vi får in många anbud. Både med spännande arkitektur och många bra hållbara lösningar, säger Fredrik Linusson, samhällsbyggnadschef.

Markanvisningstävling Bergsäter

Publicerat av Ellen Haglund den 25 januari 2023, senast ändrad den 25 januari 2023

Kontakt