Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan hjälper dig med olika frågor om din hälsa och dina studier. Du kan till exempel få hjälp av kurator eller skolsköterska. På varje skola finns ett elevhälsoteam som du kan vända dig till. I teamet finns skolans rektor, skolkurator, skolsköterska och specialpedagog eller speciallärare.

flicka pratar med en kurator

Genom skolornas elevhälsoteam kan du få kontakt med centrala elevhälsans psykologer och specialpedagoger. Elever och vårdnadshavare kan också ta direktkontakt med psykologer på centrala elevhälsan. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kontakta skolsköterska

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Du kan besöka skolsköterska på öppen mottagning på din skola. Skolsköterskan arbetar bland annat med:

  • Hälsokontroller
  • Vaccinationer
  • Uppföljning av din hälsa

Kontaktuppgifter för varje skola

Bogesundsskolan

Ulrika Högberg, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 40, 0766-43 53 40
skicka e-post: ulrika.hogberg@ulricehamn.se

Ulrikaskolan, Hössna skola, Grundsärskola år 1-6 och Träningsskola 1-6

Maria Svensson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 09
Mobil: 0766-43 54 09
Skicka e-post: maria.svensson@ulricehamn.se

Gällstad skola, Marbäcks skola, Vegby skola och Tvärred skola

Emma Telléus, skolsköterska
Telefon: 0766-43 53 18
Skicka e-post: emma.telleus@ulricehamn.se

Hökerum skola och Blidsberg skola

Clara Andersson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 58 75, 0766-43 58 75
Skicka e-post: clara.andersson@ulricehamn.se

Stenbockskolan, Grundsärskola år 7-9

Gudrun Ek, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 74
Skicka e-post: gudrun.ek@ulricehamn.se

Timmele skola, Dalum skola och Ätradalskolan

Helene Palmer, skolsköterska
Telefon: 0321-59 55 25, 0766-43 55 25
Skicka e-post: helene.palmer@ulricehamn.se

Tingsholmsgymnasiet, Gymnasiesärskola

Medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun.
Susanne Larsson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 69, 0766-43 54 69
Skicka e-post: susanne.larsson@ulricehamn.se

Ulrika Högberg, skolsköterska (fredagar ojämna veckor)
Telefon: 0321-59 53 40, 0766-43 53 40
skicka e-post: ulrika.hogberg@ulricehamn.se

Kontakta kurator

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att vända dig till skolkurator när ni behöver stöd, vägledning eller har bekymmer som oroar. Vi tar emot alla frågor och funderingar. Om det behövs, hjälper vi dig vidare till andra funktioner som kan ge stöd. En skolkurator har tystnadsplikt.

På gymnasieskolan kan du även få stöd i studieekonomiska frågor. Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Stödet utgår utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola.

Kontaktuppgifter för varje skola

Bogesundskolan, Vistaholms skola och Montessoriskolan

Karin Götharson, kurator
Telefon: 0321-59 53 39, 0766-43 53 39
Skicka e-post: karinelisabeth.gotharson@ulricehamn.se

Ulrikaskolan, grundsärskolan 1-9 och träningsskolan 1-6

Viveca Fornstedt, kurator
Telefon: 0321-59 54 13, 0766-43 54 13
Skicka e-post: viveca.fornstedt@ulricehamn.se

Gällstad skola, Vegby skola, Marbäck skola och Tvärreds skola

Marita Kajic, kurator
Telefon: 0766-43 59 20
Skicka e-post: marita.kajic@ulricehamn.se

Hökerums skola, Dalum skola och Blidsbergs skola

Veronica Germo
Telefon: 0321-59 58 74, 0766-43 58 74
Skicka e-post: veronica.germo@ulricehamn.se

Ätradalsskolan, Timmele skola och Hössna skola

Karin Björkholm, kurator
Telefon: 0766-43 55 20
Skicka e-post: karin.bjorkholm@ulricehamn.se

Ellis Borg, kurator
Arbetar onsdagar och torsdagar på Ätradalsskolan.
Telefon: 0321-595373
Skicka e-post: ellis.borg@ulricehamn.se 

Stenbocksskolan årskurs 7-9

Anna Lundgren, kurator
Telefon: 0321-59 53 14
Skicka e-post: anna.lundgren@ulricehamn.se

Ellis Borg, kurator
Arbetar måndagar, tisdagar och fredagar på Stenbocksskolan.
Telefon: 0321-595373
Skicka e-post: ellis.borg@ulricehamn.se 

Tingsholmsgymnasiet

Ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan

Ellinora Zadik, kurator
Telefon: 0321-59 54 68
Skicka e-post: ellinora.zadik@ulricehamn.se

 

Kontakta psykolog och specialpedagog

På centrala elevhälsan finns psykologer och specialpedagoger som arbetar kommunövergripande. De erbjuder elever stöd i skolutveckling och gör utredningar inom alla skolformer i Ulricehamns kommun. En insats från centrala elevhälsan beslutas i samarbete med varje skolas rektor. Elever och vårdnadshavare kan också ta direktkontakt med psykolog.

Skolpsykologer

Mikael Odhage, leg. psykolog
Telefon: 0321-59 53 15, 0766-43 53 15
Skicka e-post: mikael.odhage@ulricehamn.se

Specialpedagoger

Anette Carlsson, specialpedagog
Telefon: 0321-59 53 17, 0766-43 53 17
Skicka e-post: anette.karlsson1@ulricehamn.se

Marie Bülow, specialpedagog
Telefon: 0321-59 53 13, 0766-43 53 13
Skicka e-post: marie.bulow@ulricehamn.se

Susanne Elvestål, specialpedagog
Telefon: 0321-59 53 12, 0766-43 53 12
Skicka e-post: susanne.elvestal@ulricehamn.se

Fung Hua, specialpedagog
Telefon: 0766-43 53 23
Skicka e-post: tuphuong.perssonhua@ulricehamn.se

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Du kan besöka skolsköterska på öppen mottagning på din skola. Skolsköterskan arbetar bland annat med:

  • Hälsokontroller
  • Vaccinationer
  • Uppföljning av din hälsa

Kontaktuppgifter för varje skola

Bogesundsskolan

Ulrika Högberg, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 40, 0766-43 53 40
skicka e-post: ulrika.hogberg@ulricehamn.se

Ulrikaskolan, Hössna skola, Grundsärskola år 1-6 och Träningsskola 1-6

Maria Svensson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 09
Mobil: 0766-43 54 09
Skicka e-post: maria.svensson@ulricehamn.se

Gällstad skola, Marbäcks skola, Vegby skola och Tvärred skola

Emma Telléus, skolsköterska
Telefon: 0766-43 53 18
Skicka e-post: emma.telleus@ulricehamn.se

Hökerum skola och Blidsberg skola

Clara Andersson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 58 75, 0766-43 58 75
Skicka e-post: clara.andersson@ulricehamn.se

Stenbockskolan, Grundsärskola år 7-9

Gudrun Ek, skolsköterska
Telefon: 0321-59 53 74
Skicka e-post: gudrun.ek@ulricehamn.se

Timmele skola, Dalum skola och Ätradalskolan

Helene Palmer, skolsköterska
Telefon: 0321-59 55 25, 0766-43 55 25
Skicka e-post: helene.palmer@ulricehamn.se

Tingsholmsgymnasiet, Gymnasiesärskola

Medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun.
Susanne Larsson, skolsköterska
Telefon: 0321-59 54 69, 0766-43 54 69
Skicka e-post: susanne.larsson@ulricehamn.se

Ulrika Högberg, skolsköterska (fredagar ojämna veckor)
Telefon: 0321-59 53 40, 0766-43 53 40
skicka e-post: ulrika.hogberg@ulricehamn.se


Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2015, senast ändrad den 14 maj 2020 av Lea Greim

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?