Tvätta bilen miljövänligt

Vattnet som rinner av din bil när du tvättar den är fullt med tungmetaller och kemikalier som är farliga för både människor och miljön. När du tvättar bilen hemma på gatan eller garageuppfarten rinner det orenade vattnet ut i våra sjöar och badvatten.

Det bästa sättet att tvätta din bil miljövänligt är att göra det på en gör-det-själv-hall eller automatisk biltvätt. Då renas vattnet innan det släpps ut till sjöar, vattendrag eller kommunens reningsverk.

Kan jag tvätta bilen hemma?

I miljöbalken står det att vi, även privat personer, är skyldiga att göra det som krävs för att undvika skador i miljön eller för människors hälsa. Då tvättvattnet från din bil skadar miljön och är farligt för människors hälsa är det inte acceptabelt att tvätta bilen hemma utan rening.

Tvätta inte på garageuppfarten eller i garaget

Tvättvattnet som rinner av bilen om du tvättar den på garageuppfarten eller på gatan är orenat och rinner via dagvattenledningar ut i sjö och vattendrag. Om du tvättar bilen i garaget  kan det ledas det till kommunens reningsverk som inte är gjort för att ta emot den mängden farliga kemikalier. Vid för stora mängder kemikalier kan det slå ut reningsverkets reningsfunktion samt försämra slammets kvalitet. Det kan också gå ner i grundvattnet.

Om du som privatperson ändå vill tvätta bilen hemma någon enstaka gång, bör du göra det på en gräsmatta eller liknande. Där kan föroreningarna delvis fångas upp i stället för att rinna rakt ut. Detta gäller tvätt utan avfettning och med miljöanpassat bilschampo. Välj en plats långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar.

Vid yrkesmässig verksamhet bör inte tvätt av fordon eller liknade förekomma så orenat vatten hamnar i mark och yt- eller grundvatten.

Tvätta bilen i en biltvätt

Tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall. I dessa anläggningar tas tvättvattnet omhand bättre och vattnet passerar en oljeavskiljare eller annan rening.
När vattnet når kommunens reningsverk är det avskilt från miljöfarliga ämnen så som olja och tungmetaller och stör därför inte reningsverkets reningsprocess.

Vad innehåller tvättvattnet från din bil?

Det smuts som du tvättar av bilen innehåller giftiga tungmetaller, oljerester, asfalt, däckrester och partiklar från avgaser. Dessutom har lösningsmedel och andra rengöringsprodukter negativ påverkan på framförallt vattenmiljön.

Vilka tvätt- och avfettningsmedel ska jag använda?

Välj miljöanpassade bilvårdsprodukter. I bilschampon och avfettningsmedel finns till exempel kemikalier som kan skada djur- och växtlivet i sjöar och vattendrag. Även miljöanpassade bilvårdskemikalier, milda tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen. Fördelen med miljöanpassade medel är att deras kemikalier lättare och snabbare bryts ner i reningsverken.

Mer information

Läs mer om miljömärkta tvätt- och avfettningsmedel hos Miljömärkning Sverige och Naturskyddsföreningen.

Miljömärkning Sverige
Naturskyddsföreningen

Publicerat av Ulricehamns kommun den 6 februari 2015, senast ändrad den 3 april 2024 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?