Tvätta bilen miljövänligt

Det bästa sättet att tvätta din bil miljövänligt är att göra det på en biltvätt som har vattenrening. Om du tvättar bilen på en biltvätt som har vattenrening så förhindrar du att rengöringsprodukter och andra farliga ämnen hamnar direkt i våra vattendrag.

Kan jag tvätta bilen på gatan eller parkeringsplats?

Brunnarna i våra gator (dagvattenbrunnar) är inte kopplade till reningsverket. Tvättar du bilen på gatan rinner därför smutsvattnet helt orenat ut i närmaste vattendrag. Det skadar både vatten och djurliv. Undvik att tvätta bilen på garageuppfarten.

Ett bättre alternativ är att tvätta bilen i en automattvätt eller ”gör det själv-hall”. I dessa anläggningar tas tvättvattnet omhand bättre och vattnet passerar en oljeavskiljare.

Om du ändå vill tvätta bilen hemma någon enstaka gång, ska du göra det på en gräsmatta eller liknande. Där kan föroreningarna delvis fångas upp i stället för att rinna rakt ut. Detta gäller tvätt utan avfettning och med miljöanpassat bilschampo.

Välj en plats långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar.
Tvätt på gräs- och grusplan får endast ske utanför vattenskyddsområde.

Vad är det som är farligt?

Den smuts som du tvättar av bilen är full av kemikalier som är farliga både för oss människor och för miljön. Smutsen innehåller bland annat giftiga tungmetaller, oljerester, asfalt, däckrester och partiklar från avgaser. Dessutom har lösningsmedel och andra rengöringsprodukter negativ påverkan på framförallt vattenmiljön.

Vid tvätt på gata eller parkeringsplats får inga kemikalier används.
Om du ska tvätta bilen i garage med golvavlopp får du inte använda kemikalier.
Använd miljömärkta bilvårdsprodukter

Välj  ett miljömärkt rengöringsmedel och avstå från avfettningsmedel. Använd inte starkare rengöringsprodukter än nödvändigt. Till de kraftigast nedsmutsade ytorna kan starkare medel vara nödvändiga, men den största delen av bilen kan rengöras med enklare bilsåpa eller liknande.

Vad säger lagen?

I miljöbalken finns regler om att alla som tänker göra något som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (till exempel tvätta bilen), ska förebygga och hindra att sådan skada sker. Lagen säger också att man ska undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med mindre farliga produkter (till exempel miljöanpassade bilvårdsprodukter).

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 6 februari 2015, senast ändrad den 24 augusti 2020 av Oscar Andersson

Hjälpte informationen på denna sida dig?