Vårdnad, boende och umgänge

Att ha vårdnad om ett barn innebär att du är juridiskt ansvarig för barnet. Du ska se till att barnet får god omvårdnad, tillsyn och trygghet. Föräldrar har vårdnaden om sina barn tills de är 18 år, men underhållsskyldigheten kvarstår så länge barnet fortfarande går i skolan, men längst till barnet fyller 21 år.

Gemensam vårdnad

Med gemensam vårdnad har båda föräldrarna det juridiska ansvaret för barnet. Gifta föräldrar, om det är en man och en kvinna, har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn.

För barn med ogifta föräldrar är mamman ensam vårdnadshavare. Ogifta föräldrar kan anmäla gemensam vårdnad till skatteverket eller familjerätten i den kommunen där barnet bor. Föräldrarna behöver inte bo ihop.

Ensam vårdnad

Om du som förälder har ensam vårdnad är det ditt ansvar att till exempel besluta om ändrat boende, byte av skola eller skolform, passansökan, barnets bankärenden eller kontakter med sjukvård. Du har det juridiska ansvaret för barnet. Ensam vårdnad kan en förälder ha oavsett om föräldrarna lever tillsammans eller inte.

Vad händer om föräldrar skiljer sig?

Föräldrar som har gemensam vårdnad – fortsätter att ha det även om de skiljer sig eller flyttar isär. Om någon av er begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas kan en av föräldrarna få ensam vårdnad. Det avgörs i tingsrätten.

Boende och umgänge

När föräldrar inte bor tillsammans har barnet sitt huvudsakliga boende hos en av föräldrarna. Barnet har ett umgänge med den andra föräldern. Barnet kan också bo växelvis hos båda föräldrarna men kan endast vara folkbokfört hos en.

Om föräldrarna inte kommer överens

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Om föräldrarna inte kan komma överens om boende, umgänge och vårdnad kan familjerätten hjälpa er. Det sker genom så kallade samarbetssamtal och kan regleras i avtal som båda föräldrar är eniga om och familjerätten godkänner.

När föräldrarna inte enas kan de vända sig till tingsrätten som tar beslut. Beslutet tas alltid utifrån barnets bästa.

Innan förälder går till tingsrätten ska de genomgå ett informationssamtal och få ett intyg. Vi rekommenderar även att föräldrar går utbildningen Barn i föräldrars fokus, en utbildning som vänder sig till föräldrar som befinner sig i oenighet, i konflikt, separerat eller skiljer sig.

Barn i föräldrars fokus

Informationssamtal

1 januari 2022 träder lagen om informationssamtal i kraft. Detta innebär att socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört ska utfärda ett samtalsintyg till en förälder som deltagit i ett informationssamtal.

Från och med 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och/eller umgänge. Familjerätten ansvarar för informationssamtalen och de är kostnadsfria. Efter samtalet får föräldrarna ett intyg som bekräftar deltagande i informationssamtal. Intyget ska sedan bifogas en ansökan om stämning i domstol rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Syftet med informationssamtalen är att förhindra svåra konflikter och om möjligt få till en samförståndslösning. Föräldrar erbjuds få information om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet eller barnen.

Informationssamtal ska förhoppningsvis leda till att familjerätten kan hjälpa föräldrar att finna lösningar för sina barn och på så sätt förhindra att barnen hamnar i en tvist i domstol.

När en förälder lämnar en begäran om informationssamtal kommer den andre föräldern att informeras och erbjudas tid.

I regel sker informationssamtalen med båda föräldrarna gemensamt.

Lagen om informationssamtal hos Sveriges riksdag

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 19 oktober 2023 av Ellen Haglund

Hjälpte informationen på denna sida dig?