Ändring av byggnadsplan för Rånnavägs samhälle

Här hittar du information om detaljplanen ändring av byggnadsplan för Rånnavägs samhälle

Karta med markerat område för ändring av byggnadsplan för Rånnavägs samhälle

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av centrumverksamheter, som exempelvis gym och kontor, i Rånnaväg.

Beskrivning

Området har ett strategiskt läge i centrala Rånnaväg vilket skapar goda förutsättningar för en utveckling av centrumnära verksamheter. Gällande detaljplan är från 1961 och reglerar att marken för fastigheterna som berörs av planändringen ska användas för bostäder eller småindustrier. Genom att ändra planen tillåts fastigheterna användas för fler typer av verksamheter.
Byggnaderna inom området har sedan tidigare använts för textilproduktion och försäljning. Idag används dem inte längre för någon produktion men dels för försäljning och dels som gymlokal. Genom ändringen av detaljplanen tillåts gymmet att fortsätta bedriva sin verksamhet på platsen.

Planprocessen genomförs med ett standardförfarande med möjlighet till begränsat förfarande. Ett begränsat förfarande används när planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse och enbart berör en mycket liten och tydlig grupp av fastighetsägare, föreningar och myndigheter. De som berörs av detaljplanen ska vid ett begränsat förfarande godkänna planförslaget under samrådet. Vid begränsat förfarande utgår granskningsskedet.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

 

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

Publicerat av Helen Einarsson den 30 juni 2023, senast ändrad den 18 oktober 2023

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?