Vad kostar bygglov eller anmälan?

Här hittar du information om taxor.

Timtaxa

2024 års timtaxa, 1 140 kr

Taxebilaga 2024 (pdf)

Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2024 (pdf)

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas även ut en avgift vid avslag av sökt lov.

Om du har frågor gällande bygglovsavgifter hör av dig till byggfunktionen och be att få tala med fakturaansvarig.

Publicerat av Elin Ohlsson den 23 maj 2017, senast ändrad den 30 april 2024 av Ida Johansson

Adress

E-tjänst: Ställ en fråga till bygg
E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.00
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras.

Hjälpte informationen på denna sida dig?