Vad kostar bygglov eller anmälan?

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Bild på svenska sedlar i olika valörer

Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas ut en avgift även vid avslag av sökt lov, dock till en reducerad avgift.

Om du har frågor gällande bygglovsavgifter hör av dig till byggenheten och be att få tala med fakturaansvarig.

Timtaxa

2021 års timtaxa, 1 006 kr

Taxor 2021(pdf)

Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2021(pdf)

Publicerat av Ulrika Emtervall den 23 maj 2017, senast ändrad den 30 september 2021 av Pirjo Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?