Livsmedelsverksamhet

Varje livsmedelsföretagare ansvarar för att maten som säljs eller serveras är säker att äta och rätt märkt. 

Starta livsmedelsverksamhet

För att starta livsmedelsverksamhet behöver du registrera verksamheten hos kommunen. Det gäller till exempel restauranger, butiker, kiosker, caféer, skolkök, lager och bagerier.

Du måste anmäla verksamheten minst två veckor innan verksamheten ska starta. När kommunen får in en anmälan registreras verksamheten och du som anmält får en bekräftelse på  att verksamheten är registrerad och en faktura på anmälningsavgiften.

Flera myndigheter kan behöva kontaktas vid uppstart av livsmedelsverksamhet. Vilka kontakter just du behöver ta beror på din verksamhets omfattning:

Klicka på bilden för att göra den större.

BIid på ett diagram över vilka myndighetskontakter som verksamheten behöver kontakta då den ska startas.

Ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

Livsmedelsföretagare har en skyldighet att anmäla betydande ändringar till miljöenheten. Om en verksamhet byter lokal och ändrar adress, om kontaktuppgifter och kontaktpersoner ändras, om verksamhetens livsmedelshantering ändras eller om företaget blir större eller mindre (antal serverade portioner, antal anställda eller producerad mängd) ska det anmälas till miljöenheten.

Vid ett ägarbyte måste en ny anmälan om registrering skickas in till miljöenheten. Samma sak gäller vid ombildning av företag, som leder till att verksamheten drivs med ett nytt organisationsnummer – även om det är samma personer som driver verksamheten.

När en verksamhet avvecklas ska detta anmälas till kommunen av den nuvarande verksamhetsutövaren.

Blanketter

Anmälan livsmedel, e-cigaretter, folköl mm (pdf)  Lyssna
Underlag för riskklassificering (pdf)
Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet (pdf)

Skicka din anmälan till miljo@ulricehamn.se.

Sanktionsavgift vid missad registrering

Den 1 januari 2019 trädde Riksdagens beslut om att införa en avgift för de företag som missar att registrera sin livsmedelsverksamhet i kraft. Detta berör alla livsmedelsverksamheter  och gäller helt nystartade företag, vid ägarbyte eller vid byte av bolagsform. Avgiften är satt till mellan 2 500 -75 000 kronor per överträdelse.

För att undvika denna avgift är det nu extra viktigt att livsmedelsföretag lämnar in registreringsblanketten innan verksamheten öppnar.

Kommunens ansvar och kontroll

Förutsättningar för all livsmedelshantering regleras genom förordningar som till stor del är gemensamma för hela EU. Miljöenheten i Ulricehamns kommun kontrollerar att livsmedelsföretagare följer lagstiftningens krav på säkerhet och redlighet för livsmedelshantering. Detta görs genom att besöka verksamheterna, ställa krav och ge information.

Kontroller görs både oanmälda och anmälda. Hur ofta kontroller utförs beror på typ av verksamhet.

Verksamhetens ansvar och kontroll

Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste ha ett system för livsmedelssäkerhet, eller som det också kallas – egenkontroll.

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra att äta, har rätt märkning och sammansättning. Konsumenter ska inte riskera att bli sjuka för att maten från ditt företag innehåller farliga bakterier, kemikalier eller omärkta allergiframkallande ämnen. Genom ett egenkontrollprogram kan du minimera risken för detta.

Alla verksamheter som handskas med livsmedel är skyldiga att uppfylla de så kallade grundförutsättningarna för säker livsmedelshantering. Dessa är: utbildning, personlig hygien, vatten, skadedjur, rengöring, underhåll, avfall, förpackningsmaterial, separering, märkning, mottagning, temperatur, spårbarhet, reklamationer och revisioner.

Information om livsmedelssäkerhet och hygien hos Livsmedelsverket

Information om hygienregler och företagets egenkontroll hos Livsmedelsverket

Märkning/benämningar/beteckningar

Reglerna om märkning och presentation omfattar såväl råvaror som färdiglagade livsmedel. Syftet med lagstiftningens krav på märkning och spårbarhet är att konsumenterna ska kunna känna sig säkra på vilket livsmedel man köper och vilken kvalitet det har. Man ska känna sig trygg med att det som står på märkningen stämmer. Särskilt viktigt är detta för allergiker som måste kunna lita på uppgifterna om vad en livsmedelsprodukt innehåller.

Regler om livsmedelsinformation och märkning hos Livsmedelsverket

Allergener

Syftet med allergimärkningen är att konsumenterna alltid ska få information om när vissa kända allergener använts vid tillverkningen av livsmedlet, så att konsumenterna kan undvika överkänslighetsreaktioner.

Information om allergener hos Livsmedelsverket

Var uppmärksam på felaktiga märkningar

Det är förbjudet att uppge felaktiga namn eller ha falska påståenden om mat. Det du säljer ska stämma överens med vad det verkligen är så att konsumenten inte blir lurad. Vanliga fel som upptäcks vid livsmedelskontroller gäller felaktigt namn eller beteckning på till exempel Fetaost, Parmaskinka och Parmesanost. Inom livsmedelskontrollen kallar vi detta för redlighet.

Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

För dig som driver livsmedelsverksamhet och som vill ha information gällande försäljning av tobak, folköl eller receptfria läkemedel finns mer information:

Försäljning av livsmedel, folköl och tobak

Avgifter och riskklassning

Miljö- och byggnämnden är enligt livsmedelslagstiftningen skyldig att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen. Du som företagare betalar i efterhand för den faktiska tid som kontrollen av din verksamhet har tagit.

Vill du läsa om modellen för riskklassning hittar du information här: Riskklassningsmodellen – så räknas mängden kontroll ut (livsmedelsverket.se)

Avgift för uppföljande kontroll

Om kontrollen visar på brister som behöver följas upp kommer vi att göra en uppföljande kontroll. För dessa besök tar vi ut en timavgift. Avgiften betalas per påbörjad halvtimme.

Avgift för registrering

När du startar en verksamhet ska du betala en avgift för handläggningen av din anmälan. Avgiften för registrering hittar du i årets taxa.

Förutsättningar för all livsmedelshantering regleras genom förordningar som till stor del är gemensamma för hela EU. Miljöenheten i Ulricehamns kommun kontrollerar att livsmedelsföretagare följer lagstiftningens krav på säkerhet och redlighet för livsmedelshantering. Detta görs genom att besöka verksamheterna, ställa krav och ge information.

Kontroller görs både oanmälda och anmälda. Hur ofta kontroller utförs beror på typ av verksamhet.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 januari 2015, senast ändrad den 2 februari 2024 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?