Användande av offentlig plats

Offentlig plats är till för allmänheten. Det kan vara gator, vägar, torg, parker och andra platser. Det kan även vara lekparker, camping, område för friluftsliv, badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser. Platserna pekas ut i detaljplaner som allmän plats.

Bild på stora torget i Ulricehamn med kullerstenar och trähus runt omkring.Stora torget i Ulricehamn. Foto: Jan Töve

Du som företagare kan använda offentlig plats för evenemang, försäljning, reklamskyltar, varuexponering, uteserveringar, byggetableringar med mera. För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för krävs det tillstånd från polisen.

Torghandel

Tillstånd krävs inte vid torghandel på ett torg som är avsett för torghandel. I Ulricehamns kommun är Stora torget avsett för torghandel och bokas direkt via kommunen.

Information om torghandel

Ansökan till polisen för att använda offentlig plats

Ansökningshandlingar hos Polisen

Om du vill använda offentlig plats ska du skicka en ansökan till polisen. Polisen gör en bedömning utifrån ordningslagen med fokus på trafiksäkerhet, säkerhet och allmän ordning. Därefter begär polisen in ett yttrande från kommunen. Kommunen i sin tur bedömer ansökan utifrån bland annat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, skötsel, miljö, framkomlighet med mera.

Kommunen och polisen samråder alltid innan tillståndet ges. Om kommunen skulle avböja ansökan får polisen inte lämna något tillstånd.

Regler och kostnader

Riktlinjer för användande av offentlig plats
Priser finns i kommunens samlade taxebilaga 2022

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 september 2019, senast ändrad den 3 januari 2022 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?