Regler för skolskjuts och elevresor

Om en elev har rätt till skolskjuts eller elevresa baseras på ett antal kriterier, bland annat hur långt avståndet mellan hemmet och skolan är. Med elevens hem menas den adress där eleven är folkbokförd och med skolan menas den skola som eleven blivit placerad i av kommunen.

För elever i grundskolan och grundsärskolan

I regler för skolskjuts (pdf) hittar  du information kring vem som är berättigad till skolskjuts.

För elever på gymnasiet

I regler för elevresor (pdf) hittar du information kring vem som är berättigad till elevresa.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 februari 2018, senast ändrad den 13 maj 2024 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?