Invånare och kommunfakta

Antalet invånare i Ulricehamns kommun har de senaste åren ökat i snabb takt. Vårt mål är att fram till år 2025 bli 27 000 invånare. På denna sida finns statistik om befolkningen i kommunen.

Aktuella befolkningssiffror

Folkmängd: 24 898

Den senast uppmätta folkmängden gäller den 31 december år 2021. Folkmängden i Ulricehamns kommun ökade med 194 invånare under år 2021.

Bostäder

År 2020 hade kommunen 3 708 bostäder i flerbostadshus och 7 158 i småhus. Samma år var upplåtelseformerna för bostäderna fördelade så att hyresrätter utgjorde 32 %, bostadsrätter 9 % och äganderätter 59 %.

Förvärvsarbete

Andel förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år i Ulricehamns kommun: 83,7 % (år 2020)
Motsvarande siffra för riket: 78,3 % (år 2020)

Arbetslöshet

Arbetslöshetssiffrorna mäter andelen av arbetskraften (ålder 16–64 år) som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd.

Andelen öppet arbetslösa och sökande med aktivitetsstöd i procent av arbetskraften var 4,3 % i december 2021 för Ulricehamns kommun.
Motsvarande siffra för riket var 7,2 %.

Kommunens yta

Totalt 1 116 km2
Land 1 046 km2
Vatten 71 km2

Källor: Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?