Invånare och kommunfakta

Antalet invånare i Ulricehamns kommun har de senaste åren ökat i snabb takt. Vårt mål är att fram till år 2025 bli 27 000 invånare. På denna sida finns statistik om befolkningen i kommunen.

Bild på folkmassa längs Storgatan under Smaka på UlricehamnBesökare på Storgatan under Smaka på Ulricehamn 2018. Foto: Emma Ekstrand

Aktuella befolkningssiffror

Folkmängd: 24 668

Den senast uppmätta folkmängden gäller per den 31 december 2019. Folkmängden i Ulricehamns kommun ökade med 223 invånare under 2019.

Bostäder

År 2019 hade kommunen 3 666 bostäder i flerbostadshus och 7 141 i småhus. Samma år var upplåtelseformerna för bostäderna fördelade så att hyresrätter utgjorde 32 %, bostadsrätter 9 % och äganderätter 59 %.

Förvärvsarbete

Andel förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år i Ulricehamns kommun: 84,3 % (år 2018)
Motsvarande siffra för riket: 79,5 % (år 2018)

Arbetslöshet

Arbetsförmedlingen redovisar statistik över öppet arbetslösa och personer med aktivitetsstöd. Siffrorna gäller de som har anmält sig till Arbetsförmedlingen och de som inte har gjort det finns alltså inte redovisade i statistik på kommunnivå.

Andelen öppet arbetslösa och sökande med aktivitetsstöd i procent av arbetskraften var 4,4 % i januari 2020 för Ulricehamns kommun.
Motsvarande siffra för riket var 7,4 %.

Pendling

Antal personer som pendlar in till kommunen: 2064 (år 2018)
Antal personer som pendlar ut från kommunen: 4340 (år 2018)
Antal personer som bor och arbetar i kommunen: 7909 (år 2018)

Personbilar

Antal personbilar i kommunen 2019: 14 467 st

Kommunens yta

Totalt 1 116 km2
Land 1 046 km2
Vatten 71 km2

Källor: Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 16 november 2020

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?