Trafik och säkerhet

Ulricehamns kommun samarbetar med Polisen och Trafikverket för ökad trafiksäkerhet och en förbättrad trafikmiljö. Vi utför trafikmätningar och planerar för gång- och cykelvägar samt gångpassager. Dessutom planerar vi för hastighetsdämpande åtgärder.

Bild på motorvägen med bron över Ätran.Motorvägen med bron över Ätran. Foto: Charbel Sader

 

Dämpa hastigheten med trafiköar

Ett sätt att dämpa hastigheten och öka trafiksäkerheten är att placera ut trafiköar.

Kostnad för hyra av trafikö

Du kan hyra trafiköar för 1 120 kronor (exkl. moms) under april-okt.
Varje extra trafikö kostar 320 kronor (exklusive moms) under april-okt.

Regler som gäller

  • Minst 15 meter fri sikt på var sida av trafiköarna. I princip omöjliggör detta placering av trafikö i en kurva.
  • Trafiköarna får inte placeras närmare en gatukorsning än 15 meter.
  • Max fyra trafiköar tillåts per gatuavsnitt mellan korsande gator.
  • Du som är kontaktperson för trafiköarna ska bo längs den gata där öarna ställs ut, (undantaget flerbostadshus) trafiköarna ska stå i närheten av din fastighet.
  • Vi måste kunna städa och snöröja er gata. Krävs renhållning runt öarna är ansvarig kontaktperson skyldig att åtgärda detta.

Ditt ansvar som  kontaktperson

Informera dina närmaste grannar. För att inte trafiköarna ska orsaka irritation från andra som bor efter gatan, är det viktigt att du informerar och får godkännande om att ni önskar trafiköar på gatan samt skälet till detta.

Tillgänglig kontaktperson. Om du som kontaktperson åker bort måste det finnas någon annan person utefter gatan som vi kan ta kontakt med om trafiköarna. Om öarna ska ha någon effekt måste de stå som vi är överens om och det ska dokumenteras.

Övrig information om trafiköar

Trafköarna är ingen lekplats. Trafiköarna kan bli en spännande lekplats för barnen. Det måste du och dina grannar motverka då en bilist inte kan väja när hen passerar öarna om barnen skulle göra något oväntat.

Trafiköarna får inte flyttas. Det är speciellt viktigt att öarna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den bästa effekten får trafiköarna med en placering som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen.

En förutsättning är att trafiköarna är väl synliga under alla förhållanden även under mörker. Det är därför viktigt att inte parkera fordon i anslutning till öarna så att trafikfara uppstår.

Ansökan om dispens för tung transport

Långa, tunga eller breda transporter kräver undantag från Trafikförordningen. För att få genomföra dessa transporter måste du ansöka om dispens.

Ansökan om dispens tung transport (pdf)

Ett sätt att dämpa hastigheten och öka trafiksäkerheten är att placera ut trafiköar.

Kostnad för hyra av trafikö

Du kan hyra trafiköar för 1 120 kronor (exkl. moms) under april-okt.
Varje extra trafikö kostar 320 kronor (exklusive moms) under april-okt.

Regler som gäller

  • Minst 15 meter fri sikt på var sida av trafiköarna. I princip omöjliggör detta placering av trafikö i en kurva.
  • Trafiköarna får inte placeras närmare en gatukorsning än 15 meter.
  • Max fyra trafiköar tillåts per gatuavsnitt mellan korsande gator.
  • Du som är kontaktperson för trafiköarna ska bo längs den gata där öarna ställs ut, (undantaget flerbostadshus) trafiköarna ska stå i närheten av din fastighet.
  • Vi måste kunna städa och snöröja er gata. Krävs renhållning runt öarna är ansvarig kontaktperson skyldig att åtgärda detta.

Ditt ansvar som  kontaktperson

Informera dina närmaste grannar. För att inte trafiköarna ska orsaka irritation från andra som bor efter gatan, är det viktigt att du informerar och får godkännande om att ni önskar trafiköar på gatan samt skälet till detta.

Tillgänglig kontaktperson. Om du som kontaktperson åker bort måste det finnas någon annan person utefter gatan som vi kan ta kontakt med om trafiköarna. Om öarna ska ha någon effekt måste de stå som vi är överens om och det ska dokumenteras.

Övrig information om trafiköar

Trafköarna är ingen lekplats. Trafiköarna kan bli en spännande lekplats för barnen. Det måste du och dina grannar motverka då en bilist inte kan väja när hen passerar öarna om barnen skulle göra något oväntat.

Trafiköarna får inte flyttas. Det är speciellt viktigt att öarna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den bästa effekten får trafiköarna med en placering som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen.

En förutsättning är att trafiköarna är väl synliga under alla förhållanden även under mörker. Det är därför viktigt att inte parkera fordon i anslutning till öarna så att trafikfara uppstår.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 28 januari 2015, senast ändrad den 24 november 2020 av Helen Einarsson

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på denna sida dig?