Markanvisning

Ulricehamns kommun har vid flertalet tillfällen anordnat markanvisningstävling för fördelning av kommunal mark till olika intressenter för byggnation av nya bostäder.

Höghus

Kommunen kan, genom markanvisning, tilldela mark till en aktör på byggmarknaden. Det innebär att byggaktören får ensamrätt att under en viss tid och under särskilda villkor utveckla ett byggprojekt på kommunens mark. Markanvisningen följs vanligen av att kommunen säljer marken till den som fått markanvisningen.

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning (pdf)

Kommande markanvisningar

Ulricehamns kommun tar beslut om att genomföra markanvisningstävling för ett specifikt område/fastighet.
För intresse att delta i markanvisningstävlingar, ta kontakt via mejl:  markochexploatering@ulricehamn.se

Santatorieskogen 1:31 m. fl.

Området är beläget i östra Ulricehamn strax norr om det nya bostadsområdet Bergsäter. Området kommer att knyta ihop bostadsområdet Stadsskogen med friluftsområdet Lassalyckan. I planarbetet som påbörjats planeras för en F-6 skola som kommer att vara belägen norr om bostadsområdet Bergsäter i direkt anslutning till bostadsområdet Stadsskogen.

I området planeras för enbostadshus, rad/parhus och flerbostadshus.

Tidplan

Inbjudan till markanvisningstävling bedöms kunna skickas ut under hösten 2022.

Bergsäter

Ett helt nytt bostadsområde i sydöstra Ulricehamn. Inom området planeras ett samverkanshus med förskola samt vård- och omsorgsboende. Området kommer att bestå av en blandad bebyggelse med enbostadshus (privat aktör), rad/parhus samt flerbostadshus. Utbyggnaden kommer att ske etappvis.

Se nedan länkar till plankarta och planbeskrivning

Länk till plankarta

Länk till planbeskrivning

Tidplan

Inbjudan till markanvisningstävling beräknas skickas ut under hösten 2021.

Området är beläget i östra Ulricehamn strax norr om det nya bostadsområdet Bergsäter. Området kommer att knyta ihop bostadsområdet Stadsskogen med friluftsområdet Lassalyckan. I planarbetet som påbörjats planeras för en F-6 skola som kommer att vara belägen norr om bostadsområdet Bergsäter i direkt anslutning till bostadsområdet Stadsskogen.

I området planeras för enbostadshus, rad/parhus och flerbostadshus.

Tidplan

Inbjudan till markanvisningstävling bedöms kunna skickas ut under hösten 2022.

Publicerat av Kajsa Leidek den 11 september 2019, senast ändrad den 30 mars 2021 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?