Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter måste detta anmälas till kommunen.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter reglerar försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Bland annat kommer tobaksfria nikotinprodukter inte att få säljas till någon under 18 år och försäljning av produkterna måste anmälan till kommunen.

Du som säljer tobaksfria nikotinprodukter har ett ansvar

Tillsyn

Kommunens kontroll av försäljningen utförs av Ulricehamns kommuns miljöenhet. En timbaserad tillsynsavgift tas ut enligt kommunens gällande taxor och avgifter.

Egenkontroll

Du som säljer tobaksfria nikotinprodukter ska ha ett lämpligt Egenkontrollprogram (pdf) som omfattar försäljningen och hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter så att lagkraven uppfylls. Egenkontrollprogrammet ska bifogas i din anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och ska även finnas tillgängligt på försäljningsstället vid tillsyn.

Publicerat av Julia Martinsson Heinänen den 20 juni 2022, senast ändrad den 6 mars 2024

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?