Skolskjuts och elevresor

Om ni har missat att ansöka om skolskjuts för läsåret 21/22 vänligen skicka in ansökan omgående, dock kan vi inte garantera resa till skolstart. Vårdnadshavare får då ansvara för transport av elev till och från skolan tills dess att ansökan är beslutad och resan är inplanerad. Ansökan för läsåret skulle varit inskickad senast 12 mars. Detta gäller både för elever i grundskolan, särskolan och gymnasiet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?