Skolskjuts och elevresor

Ansökan om elevresor för gymnasieelever är öppen.

Ansökan om skolskjuts för grundskolan läsår 20/21 är stängd.
Ni är välkomna att ansöka om skolskjuts inför läsåret 20/21, men handläggning av ansökan och planering av resa kommer ej ske till skolstart.  Vårdnadshavare får själva ombesörja skjuts fram tills dess att ett beslut är fattat.

Om du frågor om skolskjuts och elevresor så når du oss enklast via mejl: skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se
Du kan också kontakta oss via kommunens växel: 0321- 59 50 00.

Vi ansvarar för transport för de elever som är berättigade till det. Under rubriken Regler för skolskjuts och elevresor, hittar vem som har rätt till skolskjuts och elevresa.

Illustration på en buss

Ansök om skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan

Här ansöker du om skolskjuts i grundskolan och grundsärskolan. Du som inte har ansökt om skolskjuts till terminsstart men är i behov av det, kan alltid skicka in en ansökan under läsåret. Vid en komplett ansökan gäller 2-3 veckors handläggningstid. En ansökan om skolskjuts måste alltid skickas in. Ditt barn är inte berättigad att åka…

Ansök om elevresa

Ansök om elevresa för gymnasiet

För att elevens ska vara berättigad till resa krävs att färdvägen överstiger 6 km ifrån elevens folkbokföringsadress till skolan. Du som inte har ansökt om elevresa till terminsstart och är i behov av resa kan alltid skicka in en ansökan under läsåret. Vid en komplett ansökan gäller 2-3 veckors handläggningstid. En ansökan om elevresa måste…

Pappa hjälper son med läxorna

Skolskjutsportal

Här loggar du in på skolskjutsportalen. I skolskjutsportalen finns information om när skolskjutsbeslut är taget och ditt barns resa är planerad. Har du tilldelats skolskjuts med linjetrafik får du skolkort/busskort på skolan. Om du inte har något Bank-ID eller har andra frågor kontaktar du handläggare på skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se  

Flicka åker tåg

Regler för skolskjuts och elevresor

Vem som är berättigad till skolskjuts eller elevresa baseras på ett antal kriterier, bland annat hur långt avståndet mellan hemmet och skolan är. Med elevens hem menas den adress där eleven är folkbokförd och med skolan menas den skola som eleven blivit placerad i av kommunen. För elever i grundskolan och grundsärskolan I Skolskjutsreglerna hittar …

Flicka som läser

Upptagningsområde

Här ser du om ditt barn har rätt till skolskjuts utifrån det upptagningsområdet som ni bor i.        

Kontaktinformation till bussar

Kontaktuppgifter till bussar I flikarna nedan finns kontaktuppgifter till de bussbolag som trafikerar skoltrafiken i Ulricehamns kommun. Telefonnumren går direkt till bussarna och därför kan numren inte användas före skolstart. Om du behöver komma i kontakt med bussbolaget före skolstart hittar du telefonnummer till bussbolagen i den översta fliken nedan. Om du undrar något om…

Datoranvändare.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Eftersom mycket information från förskolor, skolor och skolskjuts skickas till vårdnadshavare via sms eller e-post är det viktigt att rätt kontaktuppgifter finns i systemet. Logga in med ditt bank-id, kontrollera dina uppgifter och ändra om de inte stämmer. E-tjänst: Uppdatera dina kontaktuppgifter Det är viktigt att du gör dina ändringar här och inte i Infomentor.…

Illustration på ett frågetecken

Frågor och synpunkter

Vid frågor eller synpunkter hänvisar vi till skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se. För att vi på bästa sätt ska kunna hantera ditt ärende behöver vi detaljerad information. Ange även nedan uppgifter om dessa finns. busstur elev adress skola personnummer Nedan finner du svar på vanligt förekommande frågor.

Två pojkar går på en landsväg med ryggsäckar

Kompisåkning

Så här fungerar kompisåkning Kompisåkning är möjligt för elever om det finns plats på aktuell buss och om en ansökan om kompisåkning är beviljad för den aktuella dagen. Ansökan om kompisåkning kan bara göras genom skolskjutsportalen/föräldraportalen. Det är alltså inte möjligt att prata med busschauffören och bestämma detta. Systemet för kompisåkning är sammankopplat med skolskjutssystemet…

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på denna sida dig?