Skolskjuts och elevresor

Här ansöker ni om skolskjuts för läsåret 21/22 vänligen skicka in ansökan. Vårdnadshavare får ansvara för transport av elev till och från skolan tills dess att ansökan är beslutad och resan är inplanerad. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?