Årsredovisning

Varje år upprättar Ulricehamns kommun en koncernövergripande årsredovisning. Rapporten innehåller uppföljning av verksamheten samt redovisning av kommunen och kommunkoncernens ekonomiska ställning per 31 december varje år.

Ekonomiskt resultat 2023 bättre än väntat

År 2023 hade Ulricehamns kommun ett resultat på cirka 70 miljoner kronor och gick därmed 45 miljoner kronor bättre än budgeterat. Överskottet ska sättas i relation till att kommunens omsättning är cirka 1,9 miljarder.

– Kommunen har gjort ett mycket bra resultat 2023, på samma nivå som 2022, säger Wiktor Öberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fick in mer pengar i skatt

Överskottet beror främst på att vi fick in mer pengar i skatt än vad vi hade budgeterat för.

– Skatteunderlaget, det vill säga löner och ersättningar som kommuninvånarna betalar skatt för, blev mycket bättre än vi trodde när vi gjorde budgeten i oktober 2022. Trots att vi gått in i en lågkonjunktur har sysselsättningen varit fortsatt hög, vilket inte är så som det brukar se ut, säger Wiktor Öberg.

Andra orsaker till överskottet är:

  • Att alla verksamheter har hållit sin budget.
  • Att verksamheter som till exempel äldreomsorg och förskolor fått statsbidrag sent på året och därför inte kunnat använda det fullt ut.
  • Att flera stora investeringar har försenats.

Flera projekt försenade

Kommunen hade planerat för investeringar på 720 miljoner kronor under 2023 men använde bara 220 miljoner. Det beror på att flera projekt försenats, till exempel:

  • projektet med ett nytt stadsbibliotek som ändrat inriktning till ett nytt kulturhus
  • en ny skola i Sanatorieskogen
  • ombyggnad av vård- och omsorgsboendet Ryttershov
  • byggandet av ett samverkanshus i Gällstad
  • utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2
  • parkeringshus.

Att kommunen går med överskott betyder inte per automatik att vi kan använda mer pengar till verksamheten nästa år. Kommunen måste följa vissa regler om hur man sköter sin ekonomi. Bland annat är man skyldig enligt kommunallagen att planera för ett visst överskott.

– Överskottet kan inte flyttas med till nästa år för att använda i verksamheten, till exempel för mer personal eller så. Men det underlättar för kommunen så att vi inte behöver låna lika mycket till kommande stora investeringar, säger Wiktor Öberg.

Publicerat av Anders Rosenberg den 29 november 2022, senast ändrad den 27 maj 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?