Vegby skola

Välkommen till Vegby skola! Här går det cirka 60 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. På skolan finns även fritidshemmet Kamratgården.

Bild på Vegby skola som är en röd tegelbyggnadVegby skola

Vegby skola har under sommaren 2020 fått en helt ny skolgård. Det finns hinderbana, klätterställning, linbana, multisportbana, studsmatta och mer ändå. En aktiv rast gynnar ett gott lärande på lektionerna sen! Vi är en liten enhet vilket medför att det är lätt att lära känna varandra, elever som personal.

Frånvaro och ledighet

Frånvaro anmäls i första hand via Infomentor, du kan även ringa 0321-59 55 80.

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

Elevråd och föräldrasamverkan

På skolan har vi elevråd med representanter för personal och elever. Vi samverkar med föräldrar bland annat genom brukarråd.

Läs mer om hur skolorna i Ulricehamn arbetar med elev- och föräldrainflytande på sidan Om våra grundskolor.

Fritids

Kamratgården är en fritidsavdelning med cirka 30 barn.

På fritidshemmet vill vi erbjuda barnen en meningsfull fritid. För att barnen skall uppleva fritiden som rolig och stimulerande försöker vi utforma verksamheten efter deras behov och intressen.

Barnen har ofta stort behov av den fria leken, därför arbetar vi mycket med att få den att fungera bra. Detta gör vi genom att försöka skapa gruppkänsla och empati för varandra.

Ytterligare ett sätt att skapa bra förutsättningar för den fria leken är att vi försöker ha funktionella rum som möjliggör fungerande lek för allas behov. På Kamratgården finns ett arbetsrum för skapande, aktivitetsrum för spel, pussel, data och läsning mm, byggrum och en gymnastikhall i direkt anslutning till fritidslokalerna.

Efter skoldagens slut samlas barnen tillsammans på fritids för en stunds avslappning till musik och därefter äter de frukt.

En dag i veckan är vi på gemensam uteaktivitet. Vi är naturligtvis ute även övriga dagar.

Frånvaro anmäls i första hand via Infomentor, du kan även ringa 0321-59 55 80.

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 15 maj 2015, senast ändrad den 16 september 2020 av Ulrika Emtervall

Adress

Skolgatan 2
520 11 Vegby

Hjälpte informationen på denna sida dig?