Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för någon form av våld eller hot i en relation eller från någon närstående? Våld i nära relation är ett brott oavsett vilket kön du eller den som utsätter dig har och oavsett om ni lever i samkönad eller olik-könad relation. Du kan alltid vända dig till mottagningen på Ulricehamns kommun.

Lämna sidan

Länken tar dig till en ny webbplats om du snabbt behöver lämna sidan. Om du vill dölja ditt besök på den här sidan behöver du också rensa historiken i din webbläsare. Gör detta när du känner dig trygg och har gott om tid. Om du hamnar i en pressad situation bör du använda länken ovanför.

Rensa historik (cache) i din webbläsare hos Rensa Cachen

Vad är våld?

Våld är handlingar som skadar, smärtar eller skrämmer dig. Det kan vara allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Det är sådant som får dig göra saker mot din vilja, eller att du väljer bort att göra sådant som du vill.

Vem är närstående?

En närstående kan till exempel vara din:

 • Sambo, make eller maka
 • Pojkvän eller flickvän
 • Föräldrar eller familjehemsföräldrar
 • Mor- och farföräldrar
 • Mostrar, farbröder
 • Syskon, barn och barnbarn

Hur kan kommunen hjälpa mig?

Hos Ulricehamns kommun kan du få hjälp med att:

 • Få tillfällig bostad
 • Resa till anhöriga
 • Få möjlighet att få personligt stöd
 • Få ekonomiskt stöd
 • Få rådgivning eller stödsamtal
 • Få rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad om barn, umgänge med mera
 • Få rådgivning i missbruksfrågor

Om du har barn

Även du som saknar egen inkomst får hjälp så att du kan ta hand om dig och barnen efter en separation.

Andra sätt att få hjälp

Kvinnojouren Ulricehamn

Kvinnojouren Ulricehamn är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden, feministisk organisation som arbetar med våldsutsatta kvinnor, och de som identifierar sig som kvinnor, och deras barn. Du kan ringa anonymt och de som arbetar är volontärer med tystnadsplikt.

Telefonen är öppen måndagar och torsdagar mellan kl. 17– 21 

Telefon: 0321-53 44 00
E-post: info@kvinnojourenulricehamn.se

Kvinnojouren Ulricehamn

Kvinno-  och tjejjouren Borås

Kvinno- och tjejjouren Borås är en ideell organisation som består av kvinnor som vill hjälpa kvinnor. Känner du dig rädd eller hotad, har du blivit fysiskt, psykiskt eller sexuellt misshandlad i en nära relation? Då kan du vända dig till kvinno- och tjejjouren. Du kan vara anonym. På kvinno- och tjejjouren finns två kuratorer dagtid. Du har även möjlighet att boka tid för råd och stödsamtal. De har även skyddat boende där du tillfälligt kan bo.

Jourtelefon: 010-45 50 365

Telefontid: Vardagar klockan 8-21, lördag och söndag klockan 9-18
E-post: info@kjboras.se

Kvinno- och tjejjouren Borås

Polisen

Vid anmälan om misshandel, hot eller annan kränkande behandling inleds en polisutredning. Det innebär att alla inblandade förhörs. Vid behov kan du få ett trygghetspaket (skyddstelefon med mera). Åklagarmyndigheten kan även i vissa fall bevilja besöksförbud för mannen.
Tel: 114 14
Vid akuta fall: 112

Kvinnofridslinjens stödtelefon

Öppet dygnet runt
Tel: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen

Somaya kvinno- och tjejjour

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. De har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga.
De erbjuder hjälp via en stödlinje, stödchatt, skyddade boende och aktivitetscenter.

Telefontid: alla dagar kl. 9-16
Tel: 020-81 82 83 (gratis och syns inte på räkningen)

Somaya stödjour

Tantjour

Tantjouren i Luleå och Norrköping stödjer äldre kvinnor som är utsatta för psykiskt eller fysiskt våld i en nära relation. Tantjouren ger dig samtalsstöd och du kan ringa oavsett var i landet du bor.

Tantjouren – Kvinnojouren i Norrköping

Tel: 0720-45 45 61

Tantjouren | Stöd till äldre kvinnor som utsätts för våld

Tel: 0920-22 22 23

Telefontid: Måndag-Torsdag 8.30-16.30

Årets alla dagar: 18-22

Roks

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk organisation, vars uppgift är att tillvarata kvinno- och tjejjourernas gemensamma intressen i deras arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Storasyster

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet.

Storasyster

Utväg

Utväg är en myndighetssamverkan som erbjuder stöd och behandling till personer som blir utsatta för våld i nära relation och till personer som har vålds- och aggressionsproblem. Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Telefontid: vardagar kl. 8 – 9
Tel: 0707 – 16 09 29

Utväg

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 19 mars 2024 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?