Kommunens förvaltningsorganisation

Ulricehamns kommun är organiserad i en förvaltning. Förvaltningen leds av kommunchefen.

Kommunens verksamheter finns samlade i fyra sektorer. Sektorerna är miljö- och samhällsbyggnad, lärande, välfärd och service. I kommunledningsstaben återfinns funktionerna ekonomi, personal, kommunikation och kansli.

Förskola. Sören Håkanlind

Verksamheter i kommunen

Ulricehamns kommun har tretton verksamheter som ger service till invånare, besökare och näringsliv.

Ulricehamn nattetid. Foto: Jan Töve

Kommunala bolag

Ulricehamns kommun har tre kommunala bolag. Dessa samlas under moderbolaget Ulricehamns stadshus AB, men har alla egna styrelser. Ulricehamns Energi AB (UEAB) Ulricehamns Energi AB levererar elström, vatten och fjärrvärme, erbjuder snabb kommunikation med bredband och ser till att gatubelysningen fungerar. Dessutom ansvarar UEAB för skötsel av kommunens parker och grönområden samt anläggning och underhåll…

Hoppande kille i motljus

Vision, värdeord och principer

Ulricehamns kommun strävar mot en lärande organisation. Vi vill ta till vara medarbetarnas erfarenheter och kompetens. Vi tror att alla medarbetare bidrar med sin kompetens till helheten i kommunen. Vi uppmuntrar därför kreativitet och delaktighet. Vi vill använda den interna kompetens som finns bland våra medarbetare i så stor utsträckning som möjligt. Vår vision Ulricehamns kommun ska vara…

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Sektorer och kommunledningsstab

De fyra sektorerna lärande, välfärd, service samt miljö- och samhällsbyggnad, bildar den största delen av kommunens förvaltning. Verksamheten i sektorerna består framförallt av service till dig som kommuninvånare, näringsidkare eller besökare. Det finns även en kommunledningsstab med kommunens funktioner för ekonomi, kansli, kommunikation och personal. Varje sektor leds av en chef som tillsammans med kommunledningsstabens chefer bildar förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av kommunchef.

Styrdokument (författningshandbok)

Här finns de olika styrdokument för den kommunala verksamheten som fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i vissa fall av en nämnd. Dessa dokument gäller generellt för hela den kommunala verksamheten - för samtliga styrelser och nämnder och deras verksamheter samt även för de kommunala bolagen. Nedan hittar du alla kommunens styrdokument som pdf:er. Under fliken "Lokala…

Kommunchef Håkan Sandahl

Kommunchef

Kommunchefen är ansvarig för hela kommunens förvaltning och arbetar på direkt uppdrag av den politiska ledningen. I Ulricehamn är kommunchefen också koncernchef, det vill säga VD för de kommunala bolagens moderbolag Stadshus AB. Kontakta Håkan Sandahl E-post: hakan.sandahl@ulricehamn.se Telefon: 0321-595011 Kommunens verksamheter så som skola och äldreomsorg finns samlade i en förvaltning, uppdelad i fyra…

Hjälpte informationen på denna sida dig?