Energi och uppvärmning

Information om installation av värmepump, klimatrådgivning samt cisterner.

Närbild på fabriksmotor

Värmepumpar

Installationen av din värmepumpsanläggning kan leda till oönskade effekter i närmiljön. Den kan också ge konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet om läckage sker från kemikalierna som finns i värmepumpsanläggningen. Du som sökande är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen eller när värmepumpsanläggningen är i drift. Tillstånd Tillstånd för installationen av…

Energi- och klimatrådgivning

Ett stöd för företag och privatpersoner att göra kloka val när det kommer till energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen är kostnadsfri, oberoende och opartisk och sker i samarbete mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga kommuner. Energirådgivaren i kommunen finansieras av Energimyndigheten. Vad kan en energi- och klimatrådgivare göra för dig och ditt hus? Ge råd om värmesystem…

Cisterner

För att minska risken för stora miljöskador i mark och vatten så är det viktigt att följa de regler som finns kring cisterner. Det är du som äger en cistern som är ansvarig. Anmälan vid installation Du måste göra en skriftlig anmälan till miljöenheten om du ska installera cistern med tillhörande anordningar och med en…

Hjälpte informationen på denna sida dig?