Djurhållning i tätort

I områden med detaljplan krävs tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får och svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Det är dock tillåtet att ha maximalt fem hönor inom detaljplanelagt område utan att behöva söka tillstånd. Hållning av tupp eller tuppkyckling kräver dock tillstånd. 

Hållning av tupp eller tuppkyckling kräver dock tillstånd. Erforderligt hönshus och hönsgård krävs vid hållning av fjäderfä som inte är sällskapsfåglar. Gödsel som uppkommer vid sådan djurhållning ska komposteras regnskyddat på ett tätt underlag, alternativt i latrinkompost. 

Definitionen av fjäderfä och sällskapsfåglar följer Jordbruksverkets definitioner. Sällskapsdjur har vi människor för sällskaps skull. I princip bor sällskapsdjuret i samma bostad som du. Om du undrar vilka djur som du får ha som sällskapsdjur kan du läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.

Oavsett hur många höns du tänker ha bör du alltid höra hur dina grannar ställer sig till hönshållningen. Se blankett för granneyttrande som lämnas till grannar i samband med ansökan. Sökande eller grannarna lämnar sedan in yttrande till miljö- och byggnämnden enligt information i blankett.  

Det är även bra att kontakta Länsstyrelsens enhet för djurskydd. om de har några synpunkter på hur du bör sköta dina höns eller fjäderfän. Om hönsen orsakar störningar kan du nämligen förbjudas att ha dem kvar, oavsett antal djur. 

Från den 21 april 2021 gäller regler för registrering av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap. De nya reglerna innebär att du som har fjäderfän, oavsett hur många, ska registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Kravet på registrering gäller även för dig som har fjäderfän för personligt bruk, till exempel hobbyhöns. Du kan läsa mer på Jordbruksverkets hemsida. Länk till Jordbruksverkets e-tjänst för att registrera anläggning för höns finns här. 

Är du osäker på om du berörs?

Detaljplaner i Ulricehamns kommun

Sök tillstånd hos miljö- och byggenheten

Tillståndsblankett för djurhållning inom planlagt område (pdf)

Djurhållning inom detaljplanelagt område

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (pdf)

 

Publicerat av Julia Martinsson Heinänen den 7 augusti 2019, senast ändrad den 19 juni 2024

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?