Föremålssamlingen

Ulricehamns museums föremål förvaras tillfälligt på en mellanlagringsplats i väntan på att en ny lokal ska bli klar. I hela samlingen finns omkring 9000 föremål. Den största delen i samlingen är föremål från 1700- och 1800-talet.

Föremålen är en viktig del i Ulricehamns kulturhistoria och ett arv att förvalta till kommande generationer. I Röshult, där föremålen var placerade ett tag, har föremålen inventerats, rengjorts, ordnats och digitaliserats.

 

Konstsamling

Konstsamlingen innehåller drygt 900 konstverk. Det finns oljemålningar, litografier, skulpturer, textila konstverk med mera. Verken i samlingen är fotograferade och registrerade i en databas. Största delen av verken finns på olika verksamheter i kommunen. Ett mindre antal finns i ett arkiv i kommunen.

Textilsamling

Textilsamlingen innehåller klädesplagg, skor och hemtextil. En del av dessa har varit utlånade, t.ex. till Torpa stenhus ”Herrgårdsliv på Torpa”. Största delen av textilierna är fotograferade och registrerade i en databas.

Monterutställningar

På flera verksamheter i kommunen finns även montrar med föremål från samlingen. Bland annat finns monterutställningar på ett flertal äldreboenden, på turistbyrån och på några av biblioteken.

Om samlingen

Som vid de flesta mindre museer bygger Ulricehamns museisamlingar på gåvor som lokala hembygdsföreningar har skänkt. Hembygdsföreningarna samlade på föremål, med Skansen som inspirationskälla, som i början på 1900-talet började försvinna i och med industrisamhällets snabba framväxt.

Basen i museets samlingar är just dessa föremål från 17- och 1800-talet. Hembygdsföreningen donerade sin samling till Ulricehamns kommun på 1970-talet. Denna samling har sedan dess utökats och innehåller numera även föremål från 1900-talet.

Det finns föremål som minner om stadens historia, det kan vara saker som gamla uttjänta gatlyktor eller möbler som användes i rådhuset fram till 1950-talet. Det är föremål från sommar och vintersanatoriet, det är gamla lås som har suttit på äldre hus som numera är borta. Det är föremål från den gamla folkskolan som fanns i huset som senare blev museum och från och med 2017 är kontor för en av Ulricehamns kommuns verksamheter. Objekten är en viktig del i Ulricehamns kulturhistoria och ett arv att förvalta till kommande generationer.

Varför den permanenta samlingen  har stängt

Det fanns ett stort behov av att gå igenom, rengöra och ordna samlingen för att bevara den och kunna använda den framöver för tillfälliga utställningar om den lokala historien. Brandmyndigheten bedömde också den övre våningen som olämplig för större sällskap, vilket omöjliggjorde visningar i grupper.

Flytten till Röshult

Det framgår med all tydlighet att föremålssamlingen inte får plats i den gula träbyggnaden som har använts som museum under många år. De flesta museer har numera föremålsarkiv antingen som ett närarkiv eller ett arkiv utanför centralorten. Just nu finns samlingen nerpackad på en mellanlagringsplats i kommunen i väntan på en ny lokal.

Hur kommer allmänheten att få ta del av samlingen?

Främst genom utställningar som visas på andra ställen i kommunen, till exempel genom större utställningar på Ulricehamns stadsbibliotek. Även genom små monterutställningar som finns bland annat på turistbyrån.

Varför är det viktigt att ordna och digitalisera i ett register?

Genom att ha ett sökbart digitalt register blir samlingen överskådlig och lätt att hitta i. Den kan då också göras tillgänglig för allmänheten för sökning via webb. Föremålens livslängd ökar också genom att de inte behöver hanteras varje gång de ska studeras.

 

Konstsamlingen innehåller drygt 900 konstverk. Det finns oljemålningar, litografier, skulpturer, textila konstverk med mera. Verken i samlingen är fotograferade och registrerade i en databas. Största delen av verken finns på olika verksamheter i kommunen. Ett mindre antal finns i ett arkiv i kommunen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 januari 2015, senast ändrad den 12 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?