Tegelbruket

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning för en god boendemiljö och ge möjlighet till flerbostadshus på fastigheterna inom kvarteret Daltorp och kvarteret Tegelbruket.

I gällande detaljplaner från 1957 och 1985 är området planerat för industriändamål. Planområdet är beläget öster om Boråsvägen, söder om Tegelbruksgatan och Lillsjövägen, samt väster om Falköpingsvägen inom området Bronäs.

Kontakta planarkitekt

Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

Samråd

Hölls under perioden 20 december 2019 – 31 januari 2020.

Plankarta samråd  (pdf)
Planbeskrivning samråd (pdf)
Geoteknisk undersökning 1985 Lillsjön Bog 1:86 (pdf)
Geoteknisk undersökning 1985 Lillsjön Bog 1_92
Geoteknisk undersökning 1991 Lillsjövägen Bog 1_92
Geoteknisk utredning 2001 Björnen 6
Geoteknisk utredning 2001 Daltorp 13
Geoteknisk utredning 2001 Tegelbruket 13 (pdf)
Geoteknisk utredning 2002 Björnen 6 (pdf)
Grundundersökning 1972 Daltorp 11 (pdf)
PM Trafik Bronäs (pdf)
Översiktlig riskanalys Ulricehamn inkl. bilagor 190131 (pdf)

Granskning

Hölls 3 januari – 31 januari 2022.

Plankarta granskning, Tegelbruket (pdf)
Planbeskrivning granskning, Tegelbruket (pdf)
Grundkarta granskning 2, Tegelbruket (pdf)
Samrådsredogörelse, Tegelbruket m.fl. (pdf)
PM skyfallskartering, Ulricehamns kommun (pdf)
PM geoteknik, Tegelbruket m.fl. (pdf)
Översiktlig miljöteknisk undersökning (pdf)
Bulller, bilaga 1 (pdf)
Buller, bilaga 2 (pdf)
MUR Tegelbruket, ByggArvid (pdf)
PM vibrationsutredning (pdf)
Redovisning av miljöteknisk undersökning inför upprättande av ny detaljplan (pdf)
Teknisk PM Tegelbruket, ByggArvid (pdf)
Kult. historiskt underlag tegelbruket 2 och 6. 2020 (pdf)

Antagande

Mer information kommer

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 22 december 2022 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?